Terugblik

Een Podiumgesprek kan de aanjager zijn voor de start van het gesprek. Of een vervolg op een eerder gesprek. Om in gesprek te blijven en samen te kunnen werken aan de conclusies of afgesproken acties kun je hier de televisieopnames bij UStad/RTV Utrecht van eerdere Podiumgesprekken terugkijken of het verslag er van teruglezen.

Podiumgesprek 9 maart 2016: Vluchtelingen in onze stad, wat is nodig voor een goede start?
Willen we dat vluchtelingen snel kunnen integreren in onze stad? Of is de opvang juist grootschalig om hen te ontmoedigen hier te willen blijven? Met meer dan 200 bezoekers was het Podiumgesprek zeer goed bezocht. De vluchtelingen kwamen zelf aan het woord en het gesprek ging over wat zorgen en wensen zijn van bewoners en wat uiteindelijk wel een goede opvang is.
Het Podiumgesprek vond plaats in samenwerking met Belangenoverleg Buurt Welgelegen, facebookgroep ‘Wij Utregters zeggen NEE tegen de komst van een AZC’ en Vluchtelingenproject Utrecht. Met bijdragen van ‘Gouda Noord zoals het hoort’, Bewonersplatform Gouda en Gastvrij Amsterdam Oost en met inbreng van de expertise van COA, Vluchtelingenwerk Midden Nederland en de Universiteit van Utrecht. Met een afsluitend debat door enkele Utrechtse gemeenteraadsleden.
Meer informatie over het Podiumgesprek:

Podiumgesprek 16 december 2015: Overvecht, ongezondste wijk van Nederland!
Overvecht scoort slecht op tal van terreinen. Zo heeft de wijk zelfs de hoogste zorgkosten van Nederland. Bovendien nemen de zorgkosten in Overvecht toe, met 2,8 procent in de periode van 2011 tot en met 2013, terwijl de zorgkosten in heel Utrecht in diezelfde periode met 2,4 procent zijn gedaald. Overvecht is ook de enige wijk in Utrecht waar meer dan de helft van de bewoners te maken heeft met overgewicht of obesitas en de levensverwachting is er het allerlaagst. Wat kunnen we doen om van Overvecht de gezondste wijk van Utrecht te maken?
Het Podiumgesprek vond plaats in samenwerking met Bewonersplatform Overvecht, de Wijkraad Overvecht, Al Amal en het bewonersinitiatief Samen Gezond in Overvecht. Met inbreng van de expertise van de NPHF Federatie voor Gezondheid, de Huisartsenkliniek Overvecht, Overvecht Gezond en JOU Utrecht. Met een afsluitend debat door enkele Utrechtse gemeenteraadsleden en de wethouder.
Meer informatie over het Podiumgesprek:

De gemeente wil inmiddels ook anders. Recent heeft de gemeenteraad besloten een Task Force in te stellen voor Overvecht die samen met alle betrokkenen op zoek moet naar wat er anders moet, om van Overvecht weer een gezonde wijk te maken. Bekijk de Motie Taskforce Overvecht.
U wilt er meer over weten en lezen? Dat kan bij Ongezond als leefstijl.

Podiumgesprek 7 oktober 2015: Armoede in Utrecht. Eigen schuld, dikke bult?
Over wat armoede en problematische schulden met je kunnen doen als mens. Kan iemand dan nog wel zelfredzaam zijn? In Utrecht neemt het aantal mensen met problematische schulden nog steeds toe terwijl het aantal trajecten schuldsanering bij de gemeente dalend is? Ondertussen zet de gemeente meer in op preventie en niet op een snellere schuldsanering, zoals sommige gemeenten wel doen, verzameld in de Doorbraakgroep Schuldhulpverlening.
Het Podiumgesprek vond plaats in samenwerking met Voedselbank Leidsche Rijn, ervaringsdeskundigen actief bij de Tussenvoorziening en bij U-2B Heard. Met bijdragen van professionals van de Tussenvoorziening, het Ubuntuhuis, vanuit de NVVK en van de Doorbraakgroep Schuldhulpverlening. Met een afsluitend debat door enkele Utrechtse gemeenteraadsleden en de wethouder.
Meer informatie over het Podiumgesprek:

In navolging van het Podiumgesprek heeft de gemeenteraad op 12 november 2015 besloten om 1 miljoen euro extra uit te trekken voor een effectievere schuldhulpverlening. Gaat daarmee de Utrechter sneller uit zijn problematische schulden komen? Meer daarover in Artikel Stadsblad Utrecht Onnodig in de schulden 25 november 2015.
Meer lezen over Armoede in Utrecht? Dat kan bij armoede door schulden.

Podiumgesprek 11 juni 2015: Allochtoon en Werkloos, “invechten of corrigeren?”
Over de relatief extreem hoge werkloosheid onder allochtonen in Utrecht. In alle Utrechtse wijken met meer dan 40% allochtoon, zoals in Overvecht, Kanaleneiland en Zuilen Noord en Oost heeft meer dan 15% soms zelfs meer dan 25% een uitkering. Utrechtse allochtonen zijn 3 tot soms 5 keer vaker werkloos dan autochtonen, zowel jongeren als ouderen, zowel laag- als hoogopgeleid.
Het Podiumgesprek vond plaats in samenwerking met Artikel 1 Midden Nederland, Saluti, Eigen Kracht, Stichting Dok030 en Stichting Desalniettemin. Met bijdragen van JOU Utrecht en professionals van de gemeente Utrecht; als ook met inbreng van de expertise van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Met een afsluitend debat door enkele Utrechtse gemeenteraadsleden en de wethouder.
Meer informatie over het Podiumgesprek:

Meer lezen over Allochtoon en Werkloos? Dat kan bij discriminatie bij solliciteren.