Over ons

StadsPodiumUtrecht is een Podium voor en door Utrechters.
Een plek waar Utrechters met elkaar aan de slag kunnen op belangrijke onderwerpen voor onze stad Utrecht.
Dat doen we door Podiumavonden te organiseren waar Utrechters met elkaar in een Podiumgesprek een onderwerp bespreken op basis van vragen, een probleem of een behoefte.
De onderwerpen kunnen op de agenda van StadsPodiumUtrecht worden gezet door Utrechters zelf, bijvoorbeeld door bewonersgroepen, winkeliersverenigingen, huurdersorganisaties, belangenbehartigers voor cliënten of patiënten, buurtcoöperaties, enzovoorts.
Het gaat op de Podiumavonden altijd over zowel de oorzaken als ook de oplossingen. We praten niet alleen op de Podiumavonden. Er is tegelijkertijd alle ruimte om vooraf en na afloop met elkaar nieuwe oplossingen uit te werken en plannen te smeden. Want alleen door samen te werken en te ondernemen verbeterd de stad en wordt het (nog) prettiger en veiliger wonen, werken, studeren en ondernemen in Utrecht.

De Podiumavonden organiseren we in het ZIMIHC Theater Stefanus.
ZIMIHC is een podium voor amateurkunst in stad en provincie Utrecht en heeft als missie “het stimuleren van creativiteit in de samenleving”. Daarmee is ZIMIHC een natuurlijke Partner van StadsPodiumUtrecht.

We hebben begin 2015 StadsPodiumUtrecht opgericht als stadscoöperatie omdat we vinden dat Utrecht een gesprekspodium goed kan gebruiken.
In onze statuten (van 17 april 2015) staat dat we ons inzetten voor:

Het organiseren van een Utrechts stadspodium waar mensen zelf, zoals bewoners, cliënten, patiënten, huurders, klanten, studenten, werknemers en ondernemers voor hen (in)dringende kwesties, waar zij iets mee willen, mee zitten, aan willen werken, kunnen inbrengen, met elkaar kunnen delen en bespreken, met relevante belanghebbenden en eigenaren, zoals professionals, politici en wethouders van de gemeente Utrecht, met als doel om er energie in te krijgen en een gewenste verandering los te maken.

En volgens diezelfde statuten doen wij dat door:

  • het organiseren van stadspodia bijeenkomsten;
  • het bevorderen van het gesprek over de politiek/maatschappelijke kwesties die worden ingebracht in de stadspodia;
  • het daartoe ondersteunen en stimuleren van een netwerk in de stad;
  • het daartoe werven van financiering;
  • het stimuleren en investeren in activiteiten die de uitkomsten van de stadspodia innovatief verder kunnen brengen.

Meer over onze start en onze ambities kun je nalezen in een artikel over StadsPodiumUtrecht in het Stadsblad van Utrecht op 10 juni 2015.

De keuze voor stadscoöperatie is simpel: zo kan iedere Utrechter deel worden van dit initiatief. Kortom, jij als Utrechter kunt mede-eigenaar worden van StadsPodiumUtrecht.

Nieuwsgierig geworden naar waarom we dit doen en wie we zijn? Lees dan meer over onze motivatie bij Waarom en over de Utrechters achter het StadsPodiumUtrecht bij Wie.
Wil je meedoen, ons een suggestie doen, heb je een vraag of wil je meer van ons weten neem dan gerust met ons contact op.