Podiumgesprek 11 juni 2015. Allochtoon en Werkloos.

Een Podiumgesprek over de relatief extreem hoge werkloosheid onder allochtonen in Utrecht.
Over oorzaken en oplossingen.

De werkloosheid onder allochtonen is in heel Europa bijna nergens zo hoog als in Nederland, zo blijkt uit cijfers van de OESO. En wat voor Nederland geldt, geldt ook voor Utrecht.
In alle Utrechtse wijken met meer dan 40% allochtoon, zoals in Overvecht, Kanaleneiland en Zuilen Noord en Oost heeft meer dan 15% soms zelfs meer dan 25% een uitkering.
Utrechtse allochtonen zijn 3 tot soms 5 keer vaker werkloos dan autochtonen, zowel jongeren als ouderen, zowel laagopgeleid als hoogopgeleid. (meer…)

Meer lezen

Discriminatie bij solliciteren. Achtergronden.

22 april 2015
door Gert Dijkstra, StadspodiumUtrecht

Wat maakt dat Utrechtse allochtonen 3 tot soms 5 keer vaker werkloos zijn dan autochtonen? Opleiding en leeftijd kunnen het grote verschil niet verklaren. Maar wat dan wel?

Volgens Monique Kremer, senior onderzoeker bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), is het mede een gevolg van het feit dat allochtonen vaker een flexibel contract hebben dan autochtonen: “Toen de economie instortte, vlogen bijvoorbeeld Marokkanen en Turken er als eerste uit. Dat viel erg tegen, omdat we dachten dat het met deze groepen veel beter ging op de arbeidsmarkt.” (Volkskrant; 21 maart 2015) (meer…)

Meer lezen