26 juni 2019 Podiumgesprek in de buurt. Ongelijk behandeld: meer melden en praten is niet nodig! Of toch wél?

Datum: woensdagavond 26 juni.
Locatie: Stichting Asha, Buurtcentrum OASE, Cartesiusweg 11.
Tijdstip: Inloop 19:00 – start 19:15 tot uiterlijk 20:45 uur.

We beginnen met twee verhalen over ‘ongelijk behandeld’, dan gaan we in gesprek en stemmen over twee stellingen en ten slotte is de vraag: ‘wat levert dit op?’
De organisaties die actief hebben bijgedragen aan eerdere gesprekken over dit onderwerp zijn uitgenodigd, als ook enkele direct betrokkenen, raadsleden en wethouder Linda Voortman. In totaal verwachten we tussen de 25 en 40 deelnemers zodat er alle ruimte is voor een verdiepend gesprek en gezamenlijke conclusies.

 

Een ‘finale’ na meer dan twee jaar Podiumgesprekken over discriminatie

In 2017-2018 hebben we in 11 Podiumgesprekken (9 kleine en 2 keer een XL bij ZIMIHC theater Stefanus) gesproken over discriminatie in Utrecht. Het eindresultaat hebben we samengevat in een oproep aan de stad met de rapportage ‘Gekleurd Utrecht niet Welkom: van discrimineren naar waarderen‘. Lees hier de hele rapportage.
De rapportage is op 10 januari jl. gepresenteerd aan raadsleden en wethouder Linda Voortman tijdens een Raadsinformatiebijeenkomst (RIB).

Maar is de stad het wel eens of juist oneens met de twee kernpunten uit de oproep ‘Gekleurd Utrecht niet Welkom’?

1. Meer melden heeft geen zin!
In voorgaande gesprekken werd gezegd: “de huidige meldpunten zijn niet zichtbaar”. Dat is niet goed, want meer melden is nodig! Omdat het belangrijk is voor de betrokkene zelf, we effectiever in gesprek kunnen met degene die discrimineert en het scherper laat zien hoe groot het probleem is. Dus breng de meldpunten zichtbaar naar de scholen, de moskeeën en de buurtcentra en haal de meldingen op en laat zien dat melden loont.

Niet doen zeggen anderen, want we hebben genoeg meldingen, we weten het wel en al die extra meldingen kunnen we geen goed vervolg geven.

2. Met praten komen we zo niet verder!
Genoeg gepraat vinden velen, we moeten actie ondernemen: “nog meer praten helpt niet, maatregelen zijn nodig”.
Anderen – ook in de eerdere Podiumgesprekken – vonden juist dat we wel veel meer moeten investeren in met elkaar in gesprek gaan over discriminatie.
Weliswaar geven we in Utrecht al voorlichting op scholen en bij bedrijven, maar wel veelal eenmalig en van een korte duur.
Zet daar veel actiever op in met (nog) meer ervaringsdeskundigen en duurzamere trajecten.

Daarover gaat het Podiumgesprek op 26 juni in buurtcentrum OASE.
Met dank aan Stichting ASHA voor het hosten en faciliteren van deze bijeenkomst.


Meld je aan

     

    Je naam (verplicht)

    Je emailadres (verplicht)

     

    JA, ik wil de uitnodigingen voor de Podiumgesprekken blijven ontvangen.JA, ik wil de uitnodigingen blijven ontvangen en ook tussentijds op de hoogte blijven van de uitkomsten van de Podiumgesprekken.NEE, ik wil niets meer ontvangen, ook geen uitnodiging voor een Podiumgesprek.