In debat? Waarover dan?  

12 september 2022  – We brachten het al onder je aandacht in onze eerdere bijdrage (zie https://stadspodiumutrecht.nl/wat-leeft-er-in-utrecht/), maar we doen het graag nog een keer! Je kunt jezelf wel als doel stellen dat je Utrechters zelf de gelegenheid wil geven om voor hen belangrijke of (in)dringende onderwerpen in te brengen en daarover met elkaar en alle relevante belanghebbenden in gesprek te gaan, maar wat leeft er in Utrecht en hoe bereik je hen die zich daar druk over maken? Een website is mooi en biedt de gelegenheid om dat wat je wil te communiceren en onder de aandacht te brengen, maar wie bezoekt je website en wie leest de content die je daarop plaatst? Wie ziet dat StadspodiumUtrecht wil bijdragen aan het verbreden, verdiepen en versterken van de lokale democratie in Utrecht, te beginnen met het stimuleren van de politieke participatie van alle bewonersgroepen, vooral degenen die zelden of nooit meedoen aan een gesprek of debat. Hen verbinden met degenen die dat wel doen, die wel meepraten, meedoen en meebeslissen in wat de stad (extra) nodig heeft. Maar hoe doe je dat?

(meer…)

Meer lezen

Wat leeft er in Utrecht?

11 augustus 2022 – Het was per brief van 2 november 2021 dat de gemeente Utrecht te kennen gaf dat de activiteiten van StadspodiumUtrecht worden gewaardeerd en dat de gemeente voor zowel 2021 als voor 2022 geld heeft vrijgemaakt ter ondersteuning van die activiteiten. Voor de periode na 2022 volgt overleg! En dus werd in het Jaarplan 2021-2022 de ambitie vastgelegd van waaruit StadspodiumUtrecht zich verder zal inzetten, namelijk: de lokale democratie eerlijk en veerkrachtig houden, telkens actueel en in het belang van Utrecht en haar bewoners. Kortom uitzoeken hoe de lokale democratie kan werken voor die Utrechters en de stad meer democratische mogelijkheden laten ervaren op de lange termijn. De gemeente en ook kennis-/wetenschapsinstellingen zoals de HU en UU, bedrijven, organisaties/instanties én Utrechters die zich ergens zorgen over maken of ervan wakker liggen, vinden elkaar in de ring van het Stadspodium. Wij faciliteren het debat en zijn daarmee hét podium voor de lokale democratie en politieke participatie. Maar wat leeft er in Utrecht?

(meer…)

Meer lezen

Langzaam weer op gang komen!

29 juli 2022‘Geen grote Podiumgesprekken XL in 2020’ was de titel van een eerder nieuwsbericht op onze website. Na vijf geweldige seizoenen – 2015-2019 – moest StadspodiumUtrecht noodgedwongen een stap terug zetten. Uitgegroeid tot een degelijk en onafhankelijk podium met een goede ‘naam’, inhoud en deelnemers, waren de middelen niet toereikend om op een doeltreffende manier Utrechters in de gelegenheid te stellen om zelf urgente en belangrijke onderwerpen te agenderen en te bespreken. Het bereiken van het nodige maatschappelijke en politieke effect met vernieuwende oplossingen, inzichten of veranderingen via een podium met een scherp en confronterend gesprek, leek niet of onvoldoende haalbaar. De Podiumgesprekken XL bleken te weinig blijvende, invloed te hebben en het bleek steeds moeilijker om bewoners zelf te enthousiasmeren en betrekken bij het weliswaar vaak scherpe debat. Wat nu?

(meer…)

Meer lezen

Stadskaravaan ‘Discriminatie verdient aandacht’ stopt voortijdig!

29 juli 2022 – Het is nog niet zo heel lang geleden dat wij hier op onze website een oproep deden voor een aanjager/coördinator voor de Utrechtse karavaan ‘Discriminatie verdient aandacht’. Iemand met (persoonlijke) ervaring rond het thema, die ook vindt dat discriminatie voortdurend aandacht verdient en daar zelf actief iets aan wil doen! De betreffende persoon zou samenwerken met Natascha van Weezel (auteur, filmmaker, columist/journalist) en Jasmyn Mazloum (productie, pr en communicatie), die op dat moment mede het kernteam vormden, en de karavaan zou langs gaan bij onder andere buurtorganisaties, scholen, bedrijven, instanties, buurthuizen, kerken, moskeeën en sportverenigingen. Overal waar men zich afvraagt: ‘doen wij wel genoeg tegen discriminatie, pesten, buitensluiten, ongelijk behandelen?’ De karavaan zou zichtbaar worden in de (lokale) media en op straat, bijvoorbeeld met grote aansprekende posters. Bij elk gesprek zouden verhalen gedeeld en opgehaald worden én er zou worden gekeken en nagegaan wat er anders kan en moet. Maar dat liep anders!

(meer…)

Meer lezen

Windmolens in Utrecht: noodzaak of waanzin?

4 februari 2022 – Kunnen we meer energie opwekken in onze omgeving en hoe maken we de overstap naar schone energie en warmte? Om daar antwoord op te geven moet de gemeente niet alleen samenwerken met inwoners en bedrijven, het opwekken van energie vraagt tevens om samenwerking met de omliggende gemeenten. Die afspraken liggen vast in de Regionale Energiestrategie. Maar wordt dit wel écht gedaan? Voelen inwoners en bedrijven zich gekend en gehoord? Of moet dat beter? En hoe zit het met de eerlijke verdeling van de lusten en de lasten?

Enkele bewonersgroepen vinden dat windmolens in ieder geval géén deel van de oplossing kunnen zijn, vanwege de schade voor de gezondheid van de direct omwonenden. Een energiecoöperatie ziet onder andere windmolens juist als een kans en wil omwonenden daarin ondersteunen. Hoe kan de gemeente daar goed mee omgaan? Klimaatdoelen moeten immers ook worden gehaald.

Daarover organiseert StadspodiumUtrecht een debat op zaterdagmiddag 19 februari 2022 van 14.00 tot 16.00 uur in ZIMIHC theater Stefanus. Iedereen is welkom, maar het aantal plaatsen is beperkt tot 120. Wanneer je graag aanwezig bent kun je je aanmelden door een mail te sturen naar: winddebat030@gmail.com met daarin je naam en dat van eventueel gezelschap.

Het debat is ook te volgen via een livestream. Je kunt ook dan live reageren. Scan 19 februari de QR-code of ga naar: https://live.luxonos.nl/windmolendebat

Meer lezen