Geen grote Podiumgesprekken XL in 2020

13 januari 2020 – Na vijf geweldige seizoenen – 2015-2019 – gaat het StadspodiumUtrecht in 2020 een jaar lang niet lukken om Podiumgesprekken XL te organiseren. Na een start als ‘ondeugend servet‘ zijn we in vijf jaar tijd uitgegroeid naar een degelijk en onafhankelijk podium met een zeer goede ‘naam’, inhoud en deelnemers. Maar met de huidige middelen komen we tekort om echt verschil te maken en zijn we niet het ‘katalyserende tafellaken‘ dat deze stad verdient. We willen onze partners, waaronder vele bewoners- en belangenorganisaties, alsook de gemeente Utrecht, uitnodigen om na te gaan hoe dit Podium in 2021 verder kan. 

Waarom geen Podiumgesprek XL in 2020?
StadspodiumUtrecht is in 2015 gestart met als doel om Utrechters zelf urgente en belangrijke onderwerpen te laten agenderen. Het idee was om een maatschappelijk en politiek effect te bereiken – met vernieuwende oplossingen, inzichten of veranderingen in de Utrechtse politiek. We vonden en vinden  dat Utrecht baat heeft bij een scherp en confronterend debatpodium omdat dat kan helpen om tot betere oplossingen te komen. Om dat te bereiken is de huidige aanpak van de Podiumgesprekken XL helaas onvoldoende:
(1) de Podia hebben te weinig – blijvende – politieke invloed, vermoedelijk omdat onze agendering op een XL veelal eenmalig is;
(2) steeds moeilijker krijgen we bewoners zelf aan boord – mogelijk mede omdat men ‘hoort’ en soms ook merkt dat onze gesprekken te weinig invloed hebben;
(3) de scherpte van de debatten in de XL podia wordt steeds beter maar is niet goed genoeg, deels door het beperkte budget voor de aanpak.

Wat is er dan nodig om in 2021 fris en krachtig verder te kunnen met de grotere Podiumgesprekken XL?
(A) Een bredere doorlopende thematische aanpak op enkele onderwerpen – en dat bij elk onderwerp steeds organiseren i.s.m. enkele partners. Bijvoorbeeld op thema’s als wonen (met huurdersorganisaties en wooninitiatieven), ruimte (met ruimte/stadsmakers en actiegroepen) en sociaal (met buurt- en bewonersorganisaties). Nu organiseren we op een onderwerp eenmalig een XL podium, een soort ‘speldenprik’ zonder continue opvolging – met als nadeel dat veel van de energie na de XL in het niets verdwijnt. Beter is dus een continue aanpak met op elk onderwerp zo nu en dan een XL en tussendoor meerdere kleinere gesprekken/debatten.
(B) Met steun en partnerschap van meerdere organisaties, zodat we ons beter verankeren in Utrecht en zij zich mede eigenaar en verantwoordelijk voelen.
Misschien in een Podiumraad waaraan meerdere organisaties kunnen deelnemen die samen de Podiumagenda voeden of door gericht voor organisaties een thema uit te werken. En wellicht ook met een iets groter Podiumbestuur – met bijv. een vertegenwoordiger vanuit het onderwijs/wetenschap en één vanuit actie/belangen/bewonersorganisaties?
(C) Een Podiumteam met enkele betaalde professionals, ondersteund door een groep vrijwilligers (en stagiaires) i.p.v. andersom (zoals nu).
Dat vereist orde grootte twee tot drie keer meer middelen dan dit jaar, dus ongeveer een jaarbudget van € 70.000 tot € 100.000 (waarvan 2/3 deel gemeente als partner). Nu organiseren we alles met minder dan 500 betaalde uren op jaarbasis. Nodig is een jaarbudget van minimaal 2.000 tot 3.000 betaalde uren (ofwel 2 fte: 10 dagen/werkweek). Inclusief een opvolger voor de huidige aanjager/coördinator (3 dagen/week), enkele parttime programmamakers (samen 5 dagen/week) en een communicatiemedewerker  (2 dagen/week).

Gemeente geeft nu aan: ‘doe maar minder in plaats van meer en beter’.
Terwijl we zelf vinden dat StadspodiumUtrecht alleen goed door kan als we ons sterker kunnen organiseren, wil de gemeente als partner nu net de andere kant uit! In plaats van de huidige bijdrage te continueren heeft de gemeente Utrecht laten weten ons in 2020 wel opnieuw te willen steunen, maar dan met een korting van 20%. Daarmee geeft de gemeente het signaal af: ‘iets minder StadspodiumUtrecht is beter voor de stad’.
We worden na 5 jaar dus ‘niet belangrijk genoeg gevonden’ voor het voeden, stimuleren en versterken van het maatschappelijke gesprek in de stad voor, door en met de Utrechters zelf. Dat vraagt dus eerst om een goed gesprek met alle partners!

Wil je meedenken, meld je aan!
Wil je reageren op dit nieuws, heb je suggesties, wil je meedenken of meedoen?
Dat kan allemaal, laat het ons weten en we nemen direct contact met je op: info@stadspodiumutrecht.nl of bel ons op 06-14376116.

De winkel gaat niet helemaal dicht! Zo zullen we in 2020 nog wel enkele ‘kleinere Podiumgesprekken bij de Steef‘! organiseren (in ZIMIHC theater Stefanus, Overvecht) en staat een er een karavaan ‘Utrecht voor Iedereen’ klaar, waarvoor binnenkort een startgesprek gaat plaatsvinden. Meer hierover in de Agenda op deze website.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.