Over StadspodiumUtrecht

Wat is StadspodiumUtrecht?

StadspodiumUtrecht is een bewonersinitiatief dat het gesprek tussen de Utrechters in de stad aanwakkert en faciliteert, tussen bewoners, ondernemers, studenten, klanten, huurders, cliënten en patiënten in de stad, tussen iedereen die Utrechter is of zich Utrechter voelt.

Wat willen we?

StadspodiumUtrecht wil een bijdrage leveren aan het verbreden en verdiepen van de lokale democratie in onze stad. Wij bieden Utrechters die niet of zelden meedoen aan een dialoog of debat, de ruimte die zij nodig hebben om deel te nemen aan het gesprek over voor hen belangrijke onderwerpen in de stad. Zo geven we de ‘stemlozen’ een stem en zorgen we ervoor dat Utrechters die zich vaak niet gehoord of gezien voelen een podium krijgen.

Hoe willen we dat bereiken?
StadspodiumUtrecht wil de lokale democratie verbreden en verbinden door een podium te organiseren waar de Utrechters zelf voor hen (in)dringende onderwerpen kunnen inbrengen en met elkaar kunnen delen en bespreken. Zij kunnen daarover het gesprek aangaan met alle relevante belanghebbenden. In dat gesprek zoeken we bewust de tegenstellingen en de verschillen op, omdat in die confrontatie de mooiste cocreatie tot stand kan komen. Verschillen geven juist kleur en tegenstellingen zorgen juist voor scherpte, diepte en nog betere oplossingen. Het doel is steeds energie op het onderwerp te verzamelen en zo nodig een gewenste verandering los te maken. Het credo is: Utrechters van alle kleuren en uit alle wijken met elkaar verbinden, onderwerpen die voor Utrechters belangrijk zijn agenderen en vernieuwende oplossingen voor de stad initiëren.

Wat gaan we concreet doen?

Om onze doelen te bereiken ondernemen we drie soorten activiteiten:

  1. Het Podiumgesprek, een stadsbreed gesprek waarmee we maximale aandacht in de stad op een voor Utrechters belangrijk onderwerp mobiliseren.
  2. Het Podiumprogramma, met meerdere kleine gesprekken waarin we de verdieping zoeken, soms bij buurt- en bewonerorganisaties in huis, in zogenoemde podiumboksen, soms in een wijkvestiging van de bibliotheek, in zogenoemde pop-up gesprekken.
  3. Het Podiumnetwerk, waarin we bespreken wat er leeft in de stad, waar nieuwe gesprekken over moeten gaan en waar we vervolgacties plannen.

Met wie doen we dat?

Met iedereen die mee wil doen, met alle Utrechters die zich betrokken voelen. Zij zijn eigenaar en kunnen vriend en lid worden van stadscoöperatie StadspodiumUtrecht. In alles wat we doen werken we als StadspodiumUtrecht altijd samen met organisaties van de Utrechters zelf, in het bijzonder met onze samenwerkingspartners.