Hoe vaak moet vluchteling nog verhuizen?

Dit artikel verscheen eerder op de website van Stadsblad Utrecht.

23 maart 2016
door Lucinda van Ewijk

Met ruim 200 aanwezigen was het Podiumgesprek over vluchtelingen druk bezocht. Er werd gediscussieerd over de grootte van opvanglocaties, maar uiteindelijk stond vooral de mens achter de vluchteling centraal.

Stadspodium Utrecht trapte de avond af met het themalied van de film Mission Impossible, een toepasselijke keuze voor dit Podiumgesprek van 9 maart. Het onderwerp vluchtelingenopvang raakt namelijk een gevoelige snaar en niet zelden lopen de emoties hoog op. Dit komt omdat buurtbewoners bezorgd zijn, zegt Irene Sinteur van Bewonersvereniging Buurt Welgelegen. ‘Zij maken zich zorgen over veiligheid, over onrust op straat en over de waarde van hun woning.’

Maar al snel richtte de discussie zich op een ander vraagstuk: de schaal van de opvang. Een lastige vraagstuk, want wat is grootschalig en wat niet? Volgens Jan-Willem Anholts van het COA zijn alleen opvanglocaties boven de 1.500 mensen grootschalig. Veel van de locaties zijn kleiner; op 20% van de locaties wonen minder dan 300 vluchtelingen. En dat is goed voor de integratie en het draagvlak, aldus Anne Els Jansen van Vluchtelingenwerk.

Voorbeeld kleinschalige opvang

Een organisatie in Amsterdam laat zien dat het ook écht kleinschalig kan. Zij vangen een kleine groep van 30 vluchtelingen op en geven hen weer regie over hun eigen leven. Dat doet de groep bewust, zegt Loes Laetemia van Gastvrij Amsterdam-Oost. ‘We kunnen vluchtelingen niet alleen bed, bad en brood bieden en ze verder niks laten doen. Dat kun je mensen niet aandoen.’

Dat vluchtelingen het niet makkelijk hebben bleek uit de verhalen die vijf van hen vertelden tijdens het Podiumgesprek. Zo moest één van hen binnen een maand negen keer verhuizen. Een ander vertelde over haar angst dat haar kind opnieuw naar een andere school zou moeten. Het waren schrijnende verhalen die veel reacties opriepen in de zaal. Mariem Ihattaran van Vluchtelingenproject Utrecht pleitte er daarom voor om vooral de mens achter de vluchteling te leren kennen. ‘Ze zijn niet eng. Het zijn gewoon mensen.’

Gemeente aan zet

Wat moet er nu gebeuren? Volgens het COA is de discussie over grootschalige of kleinschalige opvang vooral aan de gemeente. De gemeenteraad in Utrecht, zo bleek, verschilt van mening. De PvdA wil op zoek naar nieuwe, kleinschalige opvanglocaties. ‘Wat ons betreft komt er gewoon een nieuwe zoektocht’, aldus raadslid Bouchra Dibi. Raadslid Peter van Corler (GroenLinks) wil daar pas naar kijken als er in de toekomst meer opvanglocaties nodig blijken te zijn.

‘De discussie is nog niet afgelopen,’ zegt Gert Dijkstra van het Stadspodium. ‘De onderwerpen die we nu raken moeten terug komen op de agenda, want die zijn nog lang niet opgelost!’

Meer lezen