Anoniem solliciteren in de herkansing

15 februari 2017

Na het Podiumgesprek Allochtoon en werkloos over discriminatie op de arbeidsmarkt in Utrecht (11 juni 2015) is besloten om een proef te starten met het anoniem solliciteren bij de Gemeente Utrecht. Dit om (onbewust) discrimineren bij sollicitaties te voorkomen.
De proef duurde slechts 4 maanden en betrof niet meer dan 8 vacatures.
Volgens wethouder Geldof (VVD) leidde de proef niet tot het aannemen van niet-westerse sollicitanten. Daarom werd de proef afgelopen najaar gestopt. Raadsleden van PvdA en D66 vonden dat te snel en zorgden ervoor dat de gemeenteraad instemde met een verlenging in 2017.
We blijven het volgen. (meer…)

Meer lezen

Anoniem solliciteren wordt niet verplicht

14 november 2016

werkeloos

De proef met anoniem solliciteren die de gemeente Utrecht begin dit jaar heeft uitgevoerd heeft niet geleid tot het aannemen van niet-westerse sollicitanten maar heeft wel de bewustwording vergroot, aldus wethouder Geldof. Daarom stelt de wethouder voor om anoniem solliciteren wel als mogelijkheid aan te bieden aan leidinggevenden maar niet gemeentebreed te verplichten. Aldus het bericht bij DeStadUtrecht.
De proef was een direct gevolg van het eerste Podiumgesprek, in juni 2015, over ‘Allochtoon en Werkloos’. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat anoniem solliciteren een effectief middel kan zijn om discriminatie bij het solliciteren op ‘herkomst’ tegen te gaan. Spijtig genoeg heeft de proef in Utrecht slechts 4 maanden geduurd en ging het om niet meer dan 8 vacatures.

Meer lezen

Terugblik op Podiumgesprek 11 juni 2015. Allochtoon en Werkloos: invechten of corrigeren?

21 juni 2015

Over de relatief extreem hoge werkloosheid onder allochtonen in Utrecht. In alle Utrechtse wijken met meer dan 40% allochtoon, zoals in Overvecht, Kanaleneiland en Zuilen Noord en Oost heeft meer dan 15% soms zelfs meer dan 25% een uitkering. Utrechtse allochtonen zijn 3 tot soms 5 keer vaker werkloos dan autochtonen, zowel jongeren als ouderen, zowel laag- als hoogopgeleid.
Het Podiumgesprek vond plaats in samenwerking met Artikel 1 Midden Nederland, Saluti, Eigen Kracht, Stichting Dok030 en Stichting Desalniettemin. Met bijdragen van JOU Utrecht en professionals van de gemeente Utrecht; als ook met inbreng van de expertise van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Met een afsluitend debat door enkele Utrechtse gemeenteraadsleden en de wethouder.
Meer informatie over het Podiumgesprek:

Meer lezen over Allochtoon en Werkloos? Dat kan bij discriminatie bij solliciteren.

 

Meer lezen

Discriminatie bij solliciteren. Achtergronden.

22 april 2015
door Gert Dijkstra, StadspodiumUtrecht

Wat maakt dat Utrechtse allochtonen 3 tot soms 5 keer vaker werkloos zijn dan autochtonen? Opleiding en leeftijd kunnen het grote verschil niet verklaren. Maar wat dan wel?

Volgens Monique Kremer, senior onderzoeker bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), is het mede een gevolg van het feit dat allochtonen vaker een flexibel contract hebben dan autochtonen: “Toen de economie instortte, vlogen bijvoorbeeld Marokkanen en Turken er als eerste uit. Dat viel erg tegen, omdat we dachten dat het met deze groepen veel beter ging op de arbeidsmarkt.” (Volkskrant; 21 maart 2015) (meer…)

Meer lezen