In debat? Waarover dan?  

12 september 2022  – We brachten het al onder je aandacht in onze eerdere bijdrage (zie https://stadspodiumutrecht.nl/wat-leeft-er-in-utrecht/), maar we doen het graag nog een keer! Je kunt jezelf wel als doel stellen dat je Utrechters zelf de gelegenheid wil geven om voor hen belangrijke of (in)dringende onderwerpen in te brengen en daarover met elkaar en alle relevante belanghebbenden in gesprek te gaan, maar wat leeft er in Utrecht en hoe bereik je hen die zich daar druk over maken? Een website is mooi en biedt de gelegenheid om dat wat je wil te communiceren en onder de aandacht te brengen, maar wie bezoekt je website en wie leest de content die je daarop plaatst? Wie ziet dat StadspodiumUtrecht wil bijdragen aan het verbreden, verdiepen en versterken van de lokale democratie in Utrecht, te beginnen met het stimuleren van de politieke participatie van alle bewonersgroepen, vooral degenen die zelden of nooit meedoen aan een gesprek of debat. Hen verbinden met degenen die dat wel doen, die wel meepraten, meedoen en meebeslissen in wat de stad (extra) nodig heeft. Maar hoe doe je dat?Het blijkt nog een hele toer om boven water te krijgen wat er leeft bij Utrechters en waar zij zich druk over maken. De lokale media brengt dat eigenlijk maar zelden écht onder de aandacht en het volgen van de lokale politiek op alle thema’s, kwesties of dossiers die spelen vergt nog best heel wat tijd, aandacht en kennis. Onder de webpagina’s ‘thema’s’ en ‘kennisdossiers’ op onze website zijn al de nodige actuele onderwerpen opgenomen en in sommige gevallen is daarover al debat gevoerd. Voor een eventuele volgende debatavond verzamelen wij momenteel informatie over:  

1 – De rol en het belang van de lokale media (gezien de discussie rond voortzetting/verlaging van de subsidie en toekenning aan wie?);

2 – Evenementenbeleid vraagt om actualisering en overleg (onder andere door de rechterlijke uitspaak over het Mout Bierfestival in het Wilhelminapark en de stroom klachten over het festival Strand bij de Haarrijnseplas);

3 – Groei en verdichting van de stad (met het oog op de aanhoudende discussie over de RSU2040);

4 – Nachtvisie clubcultuur Utrecht (over de gemeente die gaat werken aan een nachtvisie, maar in hoeverre is/wordt het toenemende aantal klachten over de uitgaanscultuur daar eigenlijk in meegenomen?);

5 – De huidige prijsstijgingen/inflatie die bijna zeker zal leiden tot een nog sneller groeiende groep mensen in armoede-situatie (hoewel niet een specifiek Utrechts probleem is de lokale aanpak vanzelfsprekend wel interessant én belangrijk).

Bij het verzamelen van informatie voor een eventuele volgende debatavond zoeken we dus nadrukkelijk naar actuele en belangrijke lopende kwesties, vanzelfsprekend ook naar het beleid dat daaraan vaak ten grondslag ligt, hoe dat uitpakt, onvrede die daar dikwijls over bestaat en of daar wel of niet naar wordt geluisterd of op gereageerd en de impact die dat allemaal heeft op de stad en haar bewoners. Tegenstellingen en verschillen zijn daarbij niet uitgesloten en kunnen mogelijk leiden tot confrontatie, maar wellicht ook tot inzicht, begrip of zelfs co-creatie. Verschillen geven kleur en tegenstellingen zorgen voor scherpte, diepte en vaak betere oplossingen. Ons doel is om steeds energie op en rond het onderwerp te verzamelen en zo nodig een gewenste verandering te bewerkstelligen. De rol die StadspodiumUtrecht daarin voor zichzelf ziet is om inwoners te laten meedenken en meepraten over die actuele ontwikkelingen en uitdagingen die spelen in de stad, de wijken en buurten. Die vragen in veel gevallen namelijk om meer betrokkenheid, ideeën, zeggenschap en tegenmacht van Utrechters. Dat zij daarbij ook zelf aangeven over welke ontwikkelingen zij zich zorgen maken is vanzelfsprekend.

Een (nieuw en betrokken) klein team van programmamakers en communicatiemedewerkers werkt momenteel op de achtergrond aan de invulling van de rol die StadspodiumUtrecht voor zichzelf ziet. Actief op zoek naar wat er leeft in Utrecht, waar Utrechters zich zorgen over maken of waar ze van wakker liggen en wat zij daarom graag in een groter verband willen bespreken. Het opnieuw of alsnog organiseren van Podiumgesprekken daarover en de uitkomst daarvan vertalen naar oplossingen waar de Utrechtse politiek iets mee moet en waar Utrechters iets mee kunnen. Ervoor zorgen dat het onderwerp nadrukkelijk op de politieke agenda komt van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders of bij bestuurders van betrokken, relevante organisaties, instellingen en bedrijven. En tot slot het onderwerp, de vraag of het dilemma ook actief verder volgen en er zo (nieuwe) energie op verzamelen. Vol verwachting klopt ons hart en hopelijk dat van jullie ook!

One thought on “In debat? Waarover dan?  

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.