6 april 2018: Pop-up gesprek Gekleurd Utrecht (niet) welkom

Utrecht is een multiculturele stad met inwoners van verschillende afkomst, geloof en cultuur. Hoe word je met deze verschillen een groep, een stad en een samenleving waar je samen kan wonen, samen kan opgroeien, samen kan werken en samen kan leven? Gekleurd Utrecht voelt zich regelmatig niet welkom, op straat, op school en op het werk. Hoe komt dat? En wat kunnen we daar aan doen?

Op vrijdag 6 april gaan we in de Bibliotheek Zuilen met elkaar in gesprek over racisme, discriminatie en uitsluiting. Kom ook tussen 18:00 en 20:00 en spreek je uit als je wordt uitgesloten of wil bijdragen aan het oplossen daarvan!

Over de pop-up gesprekken
Het pop-upgesprek Gekleurd Utrecht (niet) welkom is voor iedereen die zelf de ervaring heeft uitgesloten te worden en iedereen die een steentje wil bijdragen aan het oplossen daarvan.

Voorafgaand en na afloop van het pop-upgesprek wordt informatie gedeeld via bibliotheekutrecht.nl/kennisdossier.