12 december: Tweedeling Utrechtse basisscholen

Vreedzaam opvoeden of beter mengen?

De tweedeling op de Utrechtse basisscholen neemt toe. Steeds minder vaak zitten kinderen van rijkere ouders in de klas met kinderen van armere ouders. Veel ouders willen graag dat hun kinderen naar een school gaan waar ze kunnen leren in een omgeving die lijkt op thuis. Zo leren ze ook wie ze zijn en waar ze vandaan komen. Zoals bij de hindoestaanse Shri Krishna school in De Meern en recent in Leidsche Rijn met de komst van de islamitische Al Arqam basisschool. Daarmee verdween wel per direct het gemengde karakter van de naastliggende openbare school De Klimroos. Veel ouders en docenten kiezen voor een gemengde school, zo bleek. Omdat een kind dan ook direct kan leren van andere culturen. Dat bevordert dan weer de integratie later en creëert het respect voor anders denken en anders zijn.

Vreedzaam opvoeden of beter mengen
Utrecht investeert nu veel in de ‘Vreedzame school’ met lesmateriaal over hoe anderen te respecteren. Maar kun je wel leren omgaan met kinderen die anders zijn of opgroeien in een andere cultuur als die niet op jouw school zitten? Een kleine 10 jaar terug was Utrecht nog als ‘koplopergemeente’ actief bezig met het promoten van de ‘Gemengde school’. Dat is in 2014 abrupt gestopt. Ondertussen neemt discriminatie in de stad toe. Moeten we daarom opnieuw gaan investeren in de gemengde basisschool of is de komst van (nog) meer bijzondere scholen – pedagogisch en religieus – onvermijdelijk en welkom?

Daarover gaat het Podiumgesprek op woensdag 12 december 2018. Over vragen als:

  • Kun je kinderen op een basisschool met het aanbieden van vreedzaam lesmateriaal voldoende leren om kinderen die anders zijn te respecteren (in plaats van te pesten) of is toch meer nodig?
  • Wat zijn de ervaringen van ouders, docenten en kinderen met het respectvol omgaan met degene die anders is: gaat dat goed en in Utrecht of valt dat toch tegen?
  • Als er meer nodig is, wat kunnen we dan leren van de ervaringen met gemengde scholen?
  • Ten slotte, als blijkt dat gemengd goed werkt, hoe kunnen we dan de keuze voor bijzondere scholen (pedagogisch en religieus) ontmoedigen? Of staat dat haaks op de keuzevrijheid in het onderwijs en is die weg destijds terecht afgesloten?

Tijdens het Podiumgesprek komt iedereen die dat wil aan het woord en hebben we respect voor elkaars mening en cultuur. Je bent van harte welkom op woensdagavond 12 december vanaf 19:00 uur in het ZIMIHC theater Stefanus (Braziliëdreef 2, Utrecht). Stadsbus 1 stopt er elke 10 minuten vlak voor de deur, halte Amazonedreef.

We beginnen om 19:45 en sluiten af om 21:30 uur. Voorafgaand aan het gesprek kun je ter plekke ook mee eten bij Resto VanHarte. Dan wel graag je daar apart voor aanmelden, via https://reserveren.restovanharte.nl/  Voor degenen die niet kunnen komen: Bij UStad is maandagavond 17 december een samenvatting van het Podiumgesprek terug te zien.


Meld je aan!

 

Je naam (verplicht)

Je emailadres (verplicht)

 

JA, ik wil de uitnodigingen voor de Podiumgesprekken blijven ontvangen.JA, ik wil de uitnodigingen blijven ontvangen en ook tussentijds op de hoogte blijven van de uitkomsten van de Podiumgesprekken.NEE, ik wil niets meer ontvangen, ook geen uitnodiging voor een Podiumgesprek.