Hoezo ‘gekleurd Utrecht niet welkom’

Het discrimineren van gekleurde Nederlanders vindt plaats op scholen, in de straat, op het werk en ook bij de gemeente. Maar hoe zit dat eigenlijk in Utrecht? Is ‘gekleurd Utrecht ook niet welkom’? Deze titel van het komende Podiumgesprek op 5 april a.s. roept veel emoties op. Sommigen zeggen: goed dat we het benoemen. Anderen reageren met: onzin, dit werkt polariserend, stop ermee! Wie heeft er hier gelijk? Leven in Utrecht alle culturen en kleuren prima samen? Of is het negeren van discriminatie in onze stad juist een teken dat gekleurde Utrechters niet welkom zijn?

Discriminatie in Utrecht uitzondering?
Volgens cijfers van de politie (2015) is er in Utrecht beperkt sprake van discriminatie. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is het aantal meldingen van discriminatie omgerekend naar aantal inwoners twee tot drie keer hoger. Onze korpschef Van Renswoude meldde vorig jaar in de gemeenteraad dat er bij hem slechts drie klachten zijn binnengekomen van discriminatie door de politie en geen enkele bleek gegrond. Dat roept een beeld op van een vreedzaam Utrecht, van een stad die het voorbeeld kan zijn voor de rest van Nederland. In de aanloop naar het Podiumgesprek over ‘Gekleurd Utrecht niet welkom’ wordt ons als organisatie zelfs regelmatig verweten juist te polariseren. ‘Het gaat wél goed in de stad en nu rakelen jullie het allemaal weer op!’

Discriminatie ook in Utrecht de regel
In gesprek met gekleurde Utrechters blijkt onder de ‘inclusieve warme deken’ een verborgen praktijk van discriminatie schuil te gaan. Vaak begint het gesprek positief en wordt de Utrechtse aanpak van de gemeente in ‘Utrecht zijn wij samen’ geprezen. Zodra persoonlijke verhalen aan bod komen kantelt het gesprek. Een paar voorbeelden. Een gekleurde Utrechter wordt overdag bij zijn eigen voordeur in de boeien geslagen omdat de politie dacht dat sprake was van inbraak. Iemand zoekt eindeloos naar een stageplaats en moet erkennen dat er maar één reden kan zijn waarom dat ook in Utrecht niet lukt: vanwege de achternaam. Iemand kan bij de gemeente niet goed terecht omdat de ambtenaar geen ervaring heeft met een gekleurde cultuur.

Bij de recente tweedekamer verkiezingen stemde bijna één op de vier gekleurde Utrechters op de nieuwe partij DENK, meer dan in welke andere grote stad in Nederland ook. Opnieuw een signaal dat er veel onvrede leeft over hoe wij met elkaar omgaan. Door de discriminatie in onze stad te onderschatten of te negeren zal de gekleurde Utrechter zich nog minder welkom voelen.

Gert Dijkstra
Stadspodium Utrecht

Op 5 april vindt in ZIMIHC theater Stefanus het Podiumgesprek plaats ‘Gekleurd Utrecht niet welkom’. Iedereen is welkom vanaf 19:00 uur. We beginnen om 19:45 tot uiterlijk 21:15 uur.

facebooktwitterlinkedin

Lees meer

Amsterdam, 12 september 2012, Buurtbanden, Herman Bouma en Clea Conijnenburg,

Podiumgesprek: Gekleurd Utrecht niet welkom

Direct aanmelden? Dat kan onderaan dit bericht!

Gekleurde Utrechters voelen zich steeds vaker niet meer welkom in de stad. Zij hebben het gevoel dat ze, vanwege hun kleur of herkomst, niet geaccepteerd worden als volwaardige medeburgers. Ze ervaren dat ze anders behandeld worden: op straat, op school of bij het zoeken van werk of een stageplek. En ze vinden dat ze hun geloof en cultuur niet meer vrij kunnen uiten.

Utrecht verdeeld

40% van de Nederlanders met een migratieachtergrond voelt zich niet meer thuis. Een mogelijke voedingsbodem voor radicalisering. Daar maken politici zich zorgen over, ook in Utrecht. De gemeente start daarom het programma ‘Utrecht zijn we samen’ om het risico op radicalisering te verkleinen en de segregatie tussen groepen in onze stad te voorkomen.

Maar wat als beter luisteren en meer praten niet genoeg is? Moeten we strenger optreden tegen discriminatie? Bieden we voldoende ondersteuning? Of is er meer nodig om te zorgen dat alle Utrechters volwaardig mee kunnen doen? Daarover gaat het eerstvolgende Podiumgesprek op woensdagavond 5 april. Utrechters – van alle kleuren – gaan met Utrechtse politici en instanties in gesprek over vragen als:

  • Welke Utrechters voelen zich buitengesloten, gediscrimineerd of niet geaccepteerd?
  • Hoe en waar wordt dat urgent en pijnlijk zichtbaar in onze stad?
  • Wat doen Utrechtse politici, gemeente, politie en instanties al en wat moet anders of beter?
  • Hoe kunnen de Utrechters en hun organisaties hier zelf mee aan de slag?

Tijdens het Podiumgesprek komt iedereen die dat wil aan het woord en hebben we respect voor elkaars mening en cultuur. U bent van harte welkom op woensdagavond 5 april vanaf 19:00 uur in het ZIMIHC theater Stefanus (Braziliëdreef 2, Utrecht). Aanmelden kan via onderstaand formulier. U kunt ook mee discussiëren via Facebook, Twitter, Linked’In of onze website.

We beginnen om 19:45 en sluiten af om 21:15 uur. Stadsbus 1 stopt er elke 10 minuten vlak voor de deur, halte Amazonedreef. Voor degenen die niet kunnen komen, bij UStad is zondag 9 april een samenvatting van het Podiumgesprek terug te zien.

Meld jezelf nu aan voor het Podiumgesprek via onderstaand formulier.

Uw naam (verplicht)

Uw emailadres (verplicht)

facebooktwitterlinkedin

Lees meer

Valt Utrecht uit elkaar?

In 2016 ging het bij StadspodiumUtrecht ook over de dreigende tweedeling van Utrecht in rijke buurten die steeds rijker worden en armere buurten die steeds armer worden. Om de kracht van gemengde wijken te behouden werd voorgesteld om bij nieuwbouw in de stad als gemeente een percentage van 30% sociale huur als voorwaarde op te nemen.

Daarover is op 8 december jl. gestemd in de gemeenteraad van Utrecht. Alleen ChristenUnie, Partij voor de Dieren en de PvdA bleken voor. Wethouder Jansen (SP) wilde geen vaste richtlijn maar deed wel een belofte over de Merwedekanaalzone: “Het is een van de grootste binnenstedelijke bouwlocaties die wij hebben. Wij hebben een tekort aan sociale huurwoningen, dus daar komt een flink percentage.” We zijn benieuwd naar het vervolg.

facebooktwitterlinkedin

Lees meer

uwv

Gevangen in de uitkering nader onderzocht

In ons laatste Podiumgesprek, december 2016, stonden de dilemma’s voor Utrechters met een uitkering centraal. Zo bleek dat vrijwilligerswerk soms niet mag van de uitkeringsinstantie terwijl het een opstap kan zijn naar betaald werk.

De Cliëntenraad Participatiewet en Werk en Inkomen in onze stad wil nu graag weten wat de ervaringen zijn van Utrechters met bijstand die vrijwilligerswerk doen. Binnenkort start zij een onderzoek over vragen als: Hoe combineert u vrijwilligerswerk met de sollicitatieplicht? Kreeg u geen toestemming om vrijwilligerswerk te doen? Of hebt u juist hulp gekregen van Werk en Inkomen en bent u heel tevreden?

Voor degenen die mee willen doen of meer willen weten, stuur dan een mailtje naar onderzoek.crpw.utrecht@gmail.com met als onderwerp ‘onderzoek vrijwilligerswerk’.

facebooktwitterlinkedin

Lees meer

Anoniem solliciteren in de herkansing

In 2015 is na een Podiumgesprek over discriminatie op de arbeidsmarkt in Utrecht besloten om een proef te starten met het anoniem solliciteren bij de Gemeente Utrecht. Dit om (onbewust) discrimineren bij sollicitaties te voorkomen. De proef duurde slechts 4 maanden en betrof niet meer dan 8 vacatures. Volgens wethouder Geldof (VVD) leidde dat niet tot het aannemen van niet-westerse sollicitanten en daarom werd de proef afgelopen najaar gestopt. Raadsleden van PvdA en D66 vonden dat te snel en zorden dat de gemeenteraad instemde met een verlenging in 2017. We blijven het volgen.

facebooktwitterlinkedin

Lees meer