De tweedeling van Utrecht: goed of slecht nieuws?

tweedeling-goed-of-slecht-nieuws

Wonen in Utrecht is niet meer voor iedereen vanzelfsprekend. Utrechters met een lager inkomen worden verdreven naar de randen van de stad. De gewilde buurten in het ‘Wassenaar a/d Vecht’ zijn alleen nog bereikbaar voor degenen met een hoger inkomen. 

Tweedeling als goed nieuws
Met de verkoop van sociale huurwoningen in de meer gewilde wijken kunnen woningcorporaties meer sociale huurwoningen aan de randen van de stad bouwen. Zo kunnen we wellicht het tekort van 4.000 sociale huurwoningen in 2019 voorkomen. Zodoende kunnen Utrechters met een lager inkomen nog ergens binnen de gemeentegrenzen wonen.

Tweedeling als slecht nieuws
Diverse bewonersgroepen in de stad, zoals de huurders van ‘Complex 507′ in Lombok en van ‘Het Nieuwe Wonen’ in Oost zetten zich al jaren in voor het behoud van sociale huurwoningen in de (binnen)stad. Een belangrijk argument voor hen is juist de ‘menging’ van de stad. Als mensen van allerlei afkomst, opleiding en inkomen goed door elkaar heen wonen in een stad is er ook (meer) wederzijds begrip voor elkaar.
Lees er meer over in het artikel ‘tweedeling: goed of slecht nieuws?

Utrecht als economische motor of als voorbeeld van integratie, de keuze is aan de stad en haar bewoners. Zolang de vraag maar wel wordt gesteld! Of zijn er oplossingen denkbaar om het allebei te kunnen realiseren? Denk en praat mee op het podiumgesprek op 12 oktober: Utrecht, te duur om er te wonen!

Gert Dijkstra
StadspodiumUtrecht

Utrecht, september 2016

facebooktwitterlinkedin

Lees meer

Wordt Utrecht een ‘Wassenaar aan de Vecht’?

Gert Dijkstra, 1 september 2016

Utrecht was lang een goed voorbeeld van de ‘ongedeelde stad’. Met sociale woningbouw in gewilde buurten en mooie villa’s in wijken met een achterstand was elke buurt bereikbaar voor iedereen, ongeacht je inkomen. Die tijd lijkt voorbij. Utrecht wordt een stad voor mensen met een hoger inkomen: een Wassenaar aan de Vecht. Voor Utrechters met een lager inkomen is met enige moeite nog plek aan de randen van de stad.

Dat is vooral goed te zien in het percentage van de huishoudens in een buurt dat recht heeft op huurtoeslag. Zo zijn er 28 buurten die steeds ‘rijker’ worden. Dat zijn buurten waar het percentage huishoudens met huurtoeslag al lager is dan het gemiddelde in Utrecht (15,3% in 2013) en waar dit percentage nog verder daalt (WistUdata, 2009-13). Die steeds rijker wordende buurten (groen in de figuur) zijn vooral gelegen in de wijken Noordoost, Oost en Binnenstad.

Kaart Wassenaar aan de Vecht

Tegelijkertijd zijn er 24 buurten die steeds ‘armer’ worden, waar het percentage met huurtoeslag al hoger is dan gemiddeld Utrecht en nog verder toeneemt (roze in de figuur).

Een tweedeling van de stad Utrecht lijkt daarmee een feit.
Zijn we ons dat bewust? Hebben we daar als Utrecht een keuze in gemaakt? Een nog belangrijkere vraag is mogelijk: is die tweedeling van de stad wel zo erg of biedt het juist nieuwe kansen en voordelen? We horen graag wat u daarvan vindt.

Lees er meer over in het uitgebreidere artikel Utrecht als Wassenaar aan de Vecht.

 

facebooktwitterlinkedin

Lees meer

Meer geld beschikbaar voor jongeren met schulden

Na ons Podiumgesprek van oktober 2015 over Utrechters met schulden stelde de gemeente extra geld beschikbaar (1 miljoen in 2016 en 2017) voor meer preventie en het saneren van schulden. Vlak voor de zomervakantie besloot de gemeenteraad tot nog een maatregel. Er komt een fonds van een half miljoen euro speciaal voor jongeren met problematische schulden. Daarmee kan de gemeente de schuld opkopen van jongeren die niks kunnen aflossen. In plaats daarvan moeten zij naar school of kunnen ze vrijwilligerswerk doen. Ook worden jongeren begeleid om te voorkomen dat ze in de toekomst weer in de problemen komen.

facebooktwitterlinkedin

Lees meer

StadspodiumUtrecht gaat door

Utrechters willen dat StadspodiumUtrecht door gaat

In 2015/2016 hebben we vier Podiumgesprekken georganiseerd. Die trokken 600 bezoekers in totaal. Om de waardering van ons publiek te peilen stuurden we maart jl. degenen van wie we een email adres hebben een enquête. Daarop hebben 70 mensen gereageerd. Waarvoor heel veel dank!

De vragen gingen over de inhoud van de onderwerpen, de vorm van de gesprekken, de locatie Stefanus in Overvecht en over de manier waarop we communiceren. De belangrijkste vraag was “voegen de Podiumgesprekken iets toe aan de stad?” Daarop zei 86% ja. Dus dat betekent dat we door gaan.

Resultaten enquete maart 2016

De enquête geeft ons ook aan wat er beter kan en moet. Een belangrijke aanbeveling is dat de discussies scherper mogen met meer verschillende meningen, waardoor podiumgesprekken (nog) boeiender worden. Dat vraagt bij ons om meer voorbereiding waarin we bezoekers uitnodigen om tijdens het Podiumgesprek (online) de eigen mening te geven en we de deelnemers willen uitdagen om in de ‘boxring’ veel nadrukkelijker met elkaar in debat te gaan. De vorm zal dus anders worden.

Nieuwsgierig?
Lees het in de Enquête Podiumgesprekken 2015-2016.

facebooktwitterlinkedin

Lees meer

DSC_5082

Hoe vaak moet de vluchteling nog verhuizen?

Dit artikel verscheen eerder op de website van Stadsblad Utrecht.

Auteur: Lucinda van Ewijk

Met ruim 200 aanwezigen was het Podiumgesprek over vluchtelingen druk bezocht. Er werd gediscussieerd over de grootte van opvanglocaties, maar uiteindelijk stond vooral de mens achter de vluchteling centraal.

Stadspodium Utrecht trapte de avond af met het themalied van de film Mission Impossible, een toepasselijke keuze voor dit Podiumgesprek van 9 maart. Het onderwerp vluchtelingenopvang raakt namelijk een gevoelige snaar en niet zelden lopen de emoties hoog op. Dit komt omdat buurtbewoners bezorgd zijn, zegt Irene Sinteur van Bewonersvereniging Buurt Welgelegen. ‘Zij maken zich zorgen over veiligheid, over onrust op straat en over de waarde van hun woning.’

Maar al snel richtte de discussie zich op een ander vraagstuk: de schaal van de opvang. Een lastige vraagstuk, want wat is grootschalig en wat niet? Volgens Jan-Willem Anholts van het COA zijn alleen opvanglocaties boven de 1.500 mensen grootschalig. Veel van de locaties zijn kleiner; op 20% van de locaties wonen minder dan 300 vluchtelingen. En dat is goed voor de integratie en het draagvlak, aldus Anne Els Jansen van Vluchtelingenwerk.

Voorbeeld kleinschalige opvang

Een organisatie in Amsterdam laat zien dat het ook écht kleinschalig kan. Zij vangen een kleine groep van 30 vluchtelingen op en geven hen weer regie over hun eigen leven. Dat doet de groep bewust, zegt Loes Laetemia van Gastvrij Amsterdam-Oost. ‘We kunnen vluchtelingen niet alleen bed, bad en brood bieden en ze verder niks laten doen. Dat kun je mensen niet aandoen.’

Dat vluchtelingen het niet makkelijk hebben bleek uit de verhalen die vijf van hen vertelden tijdens het Podiumgesprek. Zo moest één van hen binnen een maand negen keer verhuizen. Een ander vertelde over haar angst dat haar kind opnieuw naar een andere school zou moeten. Het waren schrijnende verhalen die veel reacties opriepen in de zaal. Mariem Ihattaran van Vluchtelingenproject Utrecht pleitte er daarom voor om vooral de mens achter de vluchteling te leren kennen. ‘Ze zijn niet eng. Het zijn gewoon mensen.’

Gemeente aan zet

Wat moet er nu gebeuren? Volgens het COA is de discussie over grootschalige of kleinschalige opvang vooral aan de gemeente. De gemeenteraad in Utrecht, zo bleek, verschilt van mening. De PvdA wil op zoek naar nieuwe, kleinschalige opvanglocaties. ‘Wat ons betreft komt er gewoon een nieuwe zoektocht’, aldus raadslid Bouchra Dibi. Raadslid Peter van Corler (GroenLinks) wil daar pas naar kijken als er in de toekomst meer opvanglocaties nodig blijken te zijn.

De discussie is nog niet afgelopen, zegt Gert Dijkstra van het Stadspodium. ‘De onderwerpen die we nu raken moeten terug komen op de agenda, want die zijn nog lang niet opgelost!’

facebooktwitterlinkedin

Lees meer