Verslag Podiumgesprek 3 juli over participatie: Utrechters lopen vast. Wie trekt het los?

15 juli 2019

Participeren in Utrecht! Schijnvertoning of echte zeggenschap? Dat was de vraag op het Podiumgesprek van 3 juli jl. Een honderdtal – veelal actieve – bewoners ging er met elkaar in gesprek, samen met ambtenaren, enkele raadsleden en de wethouder. De uitkomst? De plannen van de gemeente voor het verbeteren van de participatie gaan niet ver genoeg. Er is meer nodig!

(meer…)

Lees meer

Prostitutiezone Het Nieuwe Zandpad: raadsleden zoeken de bewoners op.

14 juli 2019

Op 5 september 2019 zal er een schouw van het Nieuwe Zandpad plaatsvinden, op locatie. Hier krijgt Burgerinitiatiefnemer Sofyan al Kandoussi de kans ter plekke zijn bezwaren toe te lichten tijdens een Raadsinformatieavond op de prostitutiewerkplek.

De komst van Het Nieuwe Zandpad houdt de gemoederen van verschillende Utrechtse bevolkingsgroepen al geruime tijd bezig. StadspodiumUtrecht organiseerde op 29 mei jl. een Podiumgesprek waarin Utrechters met een uiteenlopende mening met elkaar in gesprek gingen. Na deze avond heeft in juni het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad een voorstel gedaan om de voorwaarden voor exploitanten te veranderen. Bij de start van de werkzaamheden zullen er 96 ramen beschikbaar zijn. Wanneer het goed gaat kan er worden uitgebreid, maar het zullen nooit meer dan 128 werkplekken voor raamprostituees worden (minder dan de 162 in een eerder bestemmingsplan).

(meer…)

Lees meer

Verslag Podiumgesprek in de Buurt 26 juni 2019: Ongelijk behandeld? Meer melden helpt! Of toch niet?

12 juli 2019

StadspodiumUtrecht organiseert met enige regelmaat bijeenkomsten in de buurt, laagdrempelig en bij u om de hoek. Ditmaal was het Podiumgesprek in Buurthuis Oase aan de Cartesiusweg 11, nabij station Zuilen. Het onderwerp was discriminatie. Discriminatie is steeds minder goed aan te tonen lijkt het, zich buitengesloten voelen of weten, dat komt steeds vaker voor.

(meer…)

Lees meer

Online kennisdossier Utrechters en participatie

Voor het komende Podiumgesprek op woensdag 3 juli hebben we een kennisdossier met achtergrondinformatie over participatie in Utrecht samengesteld. Lees en bekijk in het kennisdossier meer over de bestaande initiatieven en de hobbels die men tegenkomt, over de nota ‘Samen Stad Maken’ van de gemeente en voorbeelden van andere gemeenten waar de participatie een stap verder gaat en burgers meer zeggenschap hebben.
Naar het kennisdossier

Lees meer

Tweedeling op Utrechtse scholen neemt verder toe en Utrechtse politiek grijpt niet in

18 juni 2019

Steeds vaker zitten rijkere kinderen met rijkere kinderen in een klas. De tweedeling op scholen neemt toe. Vooral ouders met een hoger inkomen en hogere opleiding sturen hun kinderen naar scholen – soms kilometers verderop – zodat ze in de klas komen met vergelijkbare kinderen. Tot 2014 was Utrecht nog één van de gemeenten in ons land waar we actief stuurden op het meer mengen van kinderen van verschillende komaf op scholen. Dat is abrupt gestopt, direct nadat de rijkssubsidies hiervoor werden afgeschaft. In een Raadsinformatiebijeenkomst, georganiseerd door de gemeenteraad, lieten de aanwezige Utrechters weten deze tweedeling in ‘zwarte’ en ‘witte’ scholen ongewenst te vinden. Gaat de Utrechtse politiek nu actief iets doen – of toch niet?

(meer…)

Lees meer