Nieuwe prostitutiezone in Overvecht – Een patstelling of oplosbaar?

23 mei 2019

Ingezonden brief Stadsblad Utrecht 22 mei

Sinds het sluiten van alle raamprostitutie in Utrecht in 2013 werken de sekswerkers zonder vergunning veelal illegaal op onveilige werkplekken in de stad. De gemeente is ondertussen zes jaar bezig om een nieuwe veilige werkplek te creëren, dichtbij de oude locatie op het Zandpad, middenin Overvecht. Veel bewoners vinden dat absoluut geen goed idee en zijn een petitie gestart om dit plan tegen te houden. De standpunten staan lijnrecht tegenover elkaar. Of zien we in Utrecht een oplossing over het hoofd?


Een prostitutiezone in Overvecht kan prima!

Onderzoek toont aan dat raamprostitutie de veiligste manier van werken is voor sekswerkers. In Nederland zijn er goede voorbeelden van hoe raamprostitutie veilig functioneert in een woonwijk. Dat kan dus ook in Overvecht, vinden sekswerkers en gemeente, mits er voldoende toezicht en beveiliging is.

Een idioot plan!

Veel bewoners uit Overvecht vinden het onbegrijpelijk dat de gemeente vasthoudt aan Het Nieuwe Zandpad. Volgens hen trekt sekswerk altijd onveiligheid aan, dat is nooit te voorkomen. En als het er al moet komen, dan niet in een kwetsbare wijk als Overvecht.

Kunnen we het eens worden?

Twee standpunten lijnrecht tegenover elkaar. Of kan het anders? Mogelijk, als het in nauwe samenwerking met bewoners gaat. De vraag aan gemeente, sekswerkers en bewoners is dan: wat is er nodig om akkoord te gaan met een seksbedrijf in een woonwijk, ook in Overvecht?
Gert Dijkstra,
StadspodiumUtrecht

Op 29 mei vindt in ZIMIHC theater Stefanus hierover een Podiumgesprek plaats. Iedereen is welkom! Meer info en aanmelden

Lees meer

Podiumgesprek 29 mei: Nieuwe prostitutiezone in Overvecht – Onvermijdelijk of onmogelijk?

8 april 2019

In 2013 sloten de ramen van de sekswerkers aan Het Zandpad in Overvecht. De gemeente is daarna op zoek gegaan naar een nieuwe en veilige locatie voor een prostitutiezone in Utrecht. Alle alternatieve locaties zijn afgevallen en opnieuw kwam de gemeente uit bij een locatie direct nabij Het Zandpad, direct tegenover de nieuwe woonbuurt in het Antoniuskwartier en vlakbij de Aboe Daoedschool. Bewoners, school en de wijkraad begrijpen niet waarom een nieuw te starten seksbedrijf middenin een woonwijk moet liggen. Enkele bewoners zijn een petitie gestart waarin zij de gemeente vragen dit niet te doen – zeker niet in een wijk als Overvecht – en om opnieuw op zoek te gaan naar een andere locatie.

(meer…)

Lees meer

In memoriam – bestuurslid Mieke Janssen

13 maart 2019

Mieke Janssen is overleden.

Onwerkelijk en toch is het zo.

Zij was in 2015 spreker op ons allereerste Podiumgesprek, hier op de foto. Mieke was als bestuurslid bij StadspodiumUtrecht een belangrijke steunpilaar voor wat we doen en waar we voor gaan, namelijk een ‘Utrecht voor iedereen’.

We gaan haar heel erg missen, om wie ze was en om wat ze wilde en ook deed. Dankbaar zijn we voor alles wat we samen met Mieke in de afgelopen vier jaar hebben kunnen organiseren en hebben weten los te maken in onze stad, bijvoorbeeld in ons Podiumprogramma ‘Gekleurd Utrecht niet welkom’. Het resultaat heeft Mieke met ons nog gepresenteerd aan wethouder en gemeenteraad januari jongstleden.

Recent nog hadden we een plan gesmeed om in Utrecht extra aandacht te vragen voor gelijke behandeling van iedereen. Met Mieke in gedachte gaan we daar extra gemotiveerd mee door.
We wensen al haar dierbaren heel veel sterkte.

Bestuur en Podiumteam StadspodiumUtrecht

Lees meer

Podiumgesprek Utrechts vastgoed in de verkoop Foto: Jons Jeronimus

Update Utrechts vastgoed in de verkoop: Nog geen nieuwe bestemming voor de ‘Wolvenburg’

20 januari 2019

De inmiddels gesloten penitentiaire inrichting ligt in de noordoostelijke punt van de binnenstad aan het Wolvenplein 29, mooi gelegen aan het water. De gedetineerden zijn vertrokken, vastgoedondernemers, middenstand én omwonenden hebben allemaal plannen voor het historische stadsbolwerk. Ondertussen zijn er verschillende bedrijfjes gevestigd met tijdelijke huurcontracten.
De gebouwen zijn eigendom van het rijk maar deze wil ze verkopen, de gemeente Utrecht bepaalt daarom een nieuw bestemmingsplan. Aan welke bestemmingen moet de nieuwe eigenaar voldoen? (Sociale huur) woningen met een buurtkamer? Dat willen omwonenden georganiseerd in bewonersgroep Stadsdorp Wolvenburg graag. Een combinatie hiervan met hotel en horeca? Daar heeft de groep De Witte Wolf wel oren naar. De buurt wil in ieder geval invloed op wat er gaat komen. Daarover ging het Podiumgesprek ‘Utrechts Vastgoed in de verkoop’ op 27 juni 2018.

(meer…)

Lees meer

Update ‘Merwedekanaalzone: Goede buren of extra zorgen?’

19 januari 2019

‘Gemeente geeft eigen invulling aan nulmeting’
De huidige bewoners ten oosten van het Merwedekanaal maken zich zorgen, o.a. door de bouw van een aantal bruggen voor langzaam verkeer in verband met de komst van een compleet nieuwe stadswijk op de westelijke oever: Merwede.
De 11.000 geplande woningen zijn voor de gemeente een belangrijke stap om in de nabije toekomst 400.000 Utrechters te huisvesten. ‘Onlangs ging de gemeente akkoord met het uitvoeren van een nulmeting; vervolgens geeft zij daar een geheel eigen invulling aan,’ zegt Marij Wijten namens bewonersgroep ‘Houd Rivierenwijk Leefbaar’. De nulmeting moet duidelijkheid geven over de gevolgen van 1 tot 6 aan te leggen bruggen voor langzaam verkeer over het kanaal. (meer…)

Lees meer