Verslag Podiumgesprek 16 oktober: Géén gelijke kansen voor Utrechtse ondernemers?

27 oktober 2019

Een kleine groep van innovatieve startende ondernemers kan in Utrecht een beroep doen op ondersteuning, betaald door de gemeente. Daar is € 2,25 miljoen voor beschikbaar. Voor de veel grotere groep traditionele startende ondernemers, zoals bakkers, klusbedrijven of boekhouders bestaat er geen vergelijkbare regeling. Is dat logisch? Moet dat anders? Daarover ging het Podiumgesprek op 16 oktober 2019.
(meer…)

Lees meer

Podiumgesprek 16 oktober 2019: Apartheid in Ondernemend Utrecht! Géén gelijke kansen voor Utrechtse ondernemers?

12 september 2019

Het overgrote deel van de Utrechtse ondernemers komt niet in aanmerking voor begeleiding, betaald door de gemeente. Een kleine groep van innovatieve ondernemers sinds kort wel. Wethouder en gemeenteraad hebben met een nieuwe subsidieregel er voor gezorgd dat de komende tijd 2,25 miljoen euro beschikbaar komt voor het ondersteunen van innovatieve starters en groeiers. Voor de veel grotere groep traditionele starters bestaat er geen vergelijkbare regeling. Creëren we in Utrecht een ‘apartheid’ tussen traditionele en innovatieve ondernemers, met ongelijke kansen?
(meer…)

Lees meer

Verslag Podiumgesprek 3 juli over participatie: Utrechters lopen vast. Wie trekt het los?

15 juli 2019

Participeren in Utrecht! Schijnvertoning of echte zeggenschap? Dat was de vraag op het Podiumgesprek van 3 juli jl. Een honderdtal – veelal actieve – bewoners ging er met elkaar in gesprek, samen met ambtenaren, enkele raadsleden en de wethouder. De uitkomst? De plannen van de gemeente voor het verbeteren van de participatie gaan niet ver genoeg. Er is meer nodig!

(meer…)

Lees meer

Prostitutiezone Het Nieuwe Zandpad: raadsleden zoeken de bewoners op.

14 juli 2019

Op 5 september 2019 zal er een schouw van het Nieuwe Zandpad plaatsvinden, op locatie. Hier krijgt Burgerinitiatiefnemer Sofyan al Kandoussi de kans ter plekke zijn bezwaren toe te lichten tijdens een Raadsinformatieavond op de prostitutiewerkplek.

De komst van Het Nieuwe Zandpad houdt de gemoederen van verschillende Utrechtse bevolkingsgroepen al geruime tijd bezig. StadspodiumUtrecht organiseerde op 29 mei jl. een Podiumgesprek waarin Utrechters met een uiteenlopende mening met elkaar in gesprek gingen. Na deze avond heeft in juni het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad een voorstel gedaan om de voorwaarden voor exploitanten te veranderen. Bij de start van de werkzaamheden zullen er 96 ramen beschikbaar zijn. Wanneer het goed gaat kan er worden uitgebreid, maar het zullen nooit meer dan 128 werkplekken voor raamprostituees worden (minder dan de 162 in een eerder bestemmingsplan).

(meer…)

Lees meer

Verslag Podiumgesprek in de Buurt 26 juni 2019: Ongelijk behandeld? Meer melden helpt! Of toch niet?

12 juli 2019

StadspodiumUtrecht organiseert met enige regelmaat bijeenkomsten in de buurt, laagdrempelig en bij u om de hoek. Ditmaal was het Podiumgesprek in Buurthuis Oase aan de Cartesiusweg 11, nabij station Zuilen. Het onderwerp was discriminatie. Discriminatie is steeds minder goed aan te tonen lijkt het, zich buitengesloten voelen of weten, dat komt steeds vaker voor.

(meer…)

Lees meer