Pordiumgesprek op 14 december 2016. Gevangen door de uitkering. Zijn instanties blind of uitkeringstrekkers lui?

Veel van de Utrechters met een uitkering doen vrijwilligerswerk en zijn actief op zoek naar betaald werk. Toch geven instanties hen het gevoel dat ze tweederangs burgers zijn die te lui zijn om te werken. Is dat ook zo, of zijn instanties simpelweg blind voor wat er écht speelt?

Tweederangs burgers
Ruim 31.000 Utrechters ontvangen een bijstand-, WW- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. De meesten van hen zitten niet werkeloos thuis, maar zijn actief op zoek naar een baan en doen vrijwilligerswerk. Toch voelen zij zich daar niet in gezien of gewaardeerd. Sterker nog, deze Utrechters voelen zich door de uitkeringsinstantie vaak behandeld als iemand die ’te lui is om te werken’. Het maakt dat zij zich tweederangs burgers voelen die buiten de boot vallen. Het deelt de stad in tweeën: de waardevolle betaald werkende bewoner en de onvolwaardige of waardeloze uitkeringstrekker.

Weten wat werkt
De gemeente en uitkeringsinstantie UWV hebben één doel: Utrechters met een uitkering weer aan de slag krijgen. Voor hen is het zoeken naar de beste methode om dat voor elkaar te krijgen. Is dat door middel van belonen en positief stimuleren? Of juist door mensen met een uitkering achter de broek aan te zitten en te pushen met sancties en stevige taal?

Om daarachter te komen start de gemeente in 2017 met het experiment ‘Weten wat werkt’, waarin wordt gekeken welke regels mensen het beste stimuleren om werk te vinden. Sommige van de deelnemers krijgen ‘onbetaald werk’ aangeboden en hoeven niet te solliciteren. Daar staat wel tegenover dat de gemeente bepaalt welk onbetaald werk dat is – zelf bepalen waar je vrijwilligerswerk doet is er niet bij.

Schrijnend taboe
Veel Utrechters met een uitkering doen al vrijwilligerswerk, maar praten daar niet graag over. Sterker nog, dat vrijwilligerswerk gebeurt vaak stiekem. Hoewel veel mensen dat juist doen om de kans op een betaalde baan te vergroten of iets nuttigs te doen voor de maatschappij, verzwijgen zij het vrijwilligerswerk uit angst om gekort te worden op de uitkering of te moeten stoppen met het vrijwilligerswerk.

Blind of lui?
Is de Utrechter met een uitkering vaak inderdaad ’te lui om te werken’? Moeten we daarom een tegenprestatie voor de uitkering vragen, de sollicitatieverplichting nog strikter gaan handhaven en alle uitkeringsregels streng blijven controleren? Of zijn de uitkeringsinstanties en de gemeente blind? Blind voor het feit dat de overgrote meerderheid zich nuttig wil maken en wil werken, of dat nou betaald of onbetaald is?

Tijdens het Podiumgesprek van 14 december 2016 gaan we op deze vragen in en beantwoorden we de vraag welke begeleiding Utrechters met een uitkering nu écht nodig hebben om aan de slag te gaan. Wil jij erbij zijn? Kijk voor meer informatie over de avond in de agenda.
Aanmelden kan via onderstaand formulier.

    Je naam*

    Je e-mailadres*

    Geef een antwoord

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.