Richtlijn voor 30% sociale huur bij nieuwbouw haalt het niet

15 februari 2017

In 2016 ging het bij StadspodiumUtrecht over de dreigende tweedeling van Utrecht in rijke buurten die steeds rijker worden en armere buurten die steeds armer worden. Om de kracht van gemengde wijken te behouden werd voorgesteld om bij nieuwbouw in de stad als gemeente een percentage van 30% sociale huur als voorwaarde op te nemen.

Daarover is op 8 december jl. gestemd in de gemeenteraad van Utrecht.
Alleen ChristenUnie, Partij voor de Dieren en de PvdA bleken voor. Wethouder Jansen (SP) wilde geen vaste richtlijn maar deed wel een belofte over de Merwedekanaalzone: “Het is een van de grootste binnenstedelijke bouwlocaties die wij hebben. Wij hebben een tekort aan sociale huurwoningen, dus daar komt een flink percentage.”

We zijn benieuwd naar het vervolg.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.