Utrechters willen dat StadspodiumUtrecht door gaat

20 juni 2016

In 2015/2016 hebben we vier Podiumgesprekken georganiseerd. Die trokken 600 bezoekers in totaal. Om de waardering van ons publiek te peilen stuurden we maart jl. degenen van wie we een email adres hebben een enquête. Daarop hebben 70 mensen gereageerd. Waarvoor heel veel dank!

De vragen gingen over de inhoud van de onderwerpen, de vorm van de gesprekken, de locatie Stefanus in Overvecht en over de manier waarop we communiceren. De belangrijkste vraag was “voegen de Podiumgesprekken iets toe aan de stad?” Daarop zei 86% ja. Dus dat betekent dat we door gaan.

Resultaten enquete maart 2016

De enquête geeft ons ook aan wat er beter kan en moet. Een belangrijke aanbeveling is dat de discussies scherper mogen met meer verschillende meningen, waardoor podiumgesprekken (nog) boeiender worden. Dat vraagt bij ons om meer voorbereiding waarin we bezoekers uitnodigen om tijdens het Podiumgesprek (online) de eigen mening te geven en we de deelnemers willen uitdagen om in de ‘boxring’ veel nadrukkelijker met elkaar in debat te gaan. De vorm zal dus anders worden.

Nieuwsgierig?
Lees het in de Enquête Podiumgesprekken 2015-2016.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.