Provincie draagt 9 miljoen bij aan verdieping van Noordelijke Randweg Utrecht (NRU)

7 november 2017

Verdieping van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) komt dichterbij nu Provinciale Staten (PS) op 6 november jl heeft besloten 9 miljoen bij te dragen. Na het Podiumgesprek ‘Wonen op de autobaan’ op 28 juni jl. zegde de gemeente al 19 miljoen euro extra toe voor de verdieping van drie kruispunten.

De extra bijdrage van 9 miljoen euro van de provincie moet, samen met de 19 miljoen extra van de gemeente Utrecht, moet ook het Rijk over de streep trekken om een wezenlijke bijdrage te leveren aan het verbeteren van de NRU. Ook al staat in het regeerakkoord dat het nieuwe kabinet wil investeren in de NRU, het is niet duidelijk om hoeveel geld het gaat.

De NRU (tussen de snelweg A27 en de Zuilense Ring) is al jaren een probleem in het Utrechtse wegennet. Het verkeer staat er dagelijks vast. Vooral bij het Gandhiplein, Henri Dunantplein en Robert Kochplein staan tijdens de ochtend- en avondspits enorme files. Dit levert niet alleen overlast op, maar ook gezondheidsproblemen.

De gemeente wil de randweg vernieuwen om de doorstroming te verbeteren. Tijdens het Podiumgesprek op 28 juni jl. gaven bewoners aan het liefst een volledige ondertunneling van de nieuwe weg te zien. Verschillende andere invalshoeken, waaronder veiligheid en financiële haalbaarheid, leiden tot een voorstel om alleen de drie kruispunten te verdiepen.

Met het oude budget van 180 miljoen euro kon slechts één kruispunt verdiept worden aangelegd. Twee extra rotondes verdiepen kost zo’n 60 miljoen euro. Met de extra financiering van gemeente en provincie moet nog een gat van 32 miljoen worden overbrugd.

De gemeente streeft ernaar de werkzaamheden te beginnen in 2020.

One thought on “Provincie draagt 9 miljoen bij aan verdieping van Noordelijke Randweg Utrecht (NRU)

  1. Files veroorzaken geen gezondheidsproblemen. Integendeel! Files beperken het gebruik van de weg door auto’s. Daardoor komen er minder auto’s langs, zodat netto files zowel lichtvervuiling en lawaai beperken. Auto’s veroorzaken gezondheidsproblemen, files veroorzaken juist minder auto’s.
    Het misverstand ontstaat doordat men zich ergert aan al die langzaam rijdende auto’s, die schijnbaar nutteloos vieze walmen uitstoten. En inderdaad, een auto in file stoot meer uit dan een auto die met 70 voorbij rijdt (als het een auto op benzine, diesel of lpg is). Maar men vergeet dat er in een file veel minder auto’s voorbijkomen dan als die auto’s 70 rijden.

    Auto’s in file zijn stiller en veiliger dan hardrijdende auto’s. En ze nemen ook nog veel minder ruimte in. En al deze argumenten gelden des te sterker als straks de auto’s elektrisch worden.

    Overigens worddit alles nog veel

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.