Vrijwilligerswerk nu ook mogelijk met WW

21 november 2017

Mooi nieuws voor Utrechters die vrijwilligerswerk willen doen met behoud van uitkering. Vanaf 1 november worden de regels rondom WW en vrijwilligerswerk versoepeld. Hierdoor wordt het vaker mogelijk voor mensen met een WW-uitkering om zich als vrijwilligers in te zetten.

De versoepeling van de regels is onderdeel van een pilot van UWV Regio Midden-Utrecht en de Vrijwilligerscentrale Utrecht (VCU), die is opgestart naar aanleiding van het Podiumgesprek ‘Gevangen in de uitkering’.

‘Aan de slag gaan als vrijwilliger kan een mooie opstap zijn naar een betaalde baan zijn, maar het doen van vrijwilligerswerk wordt nu  vaak niet toegestaan’, legt Gert Dijkstra van StadspodiumUtrecht uit. ‘Dat kan alleen als een organisatie een ABNI- of SBBI-status heeft, en lang niet alle vrijwilligersorganisaties hebben dat. Dat leverde voor veel Utrechters met een uitkering een lastig dilemma op. Tijdens ons Podiumgesprek werd duidelijk hoeveel Utrechters hiermee worstelen. Sommigen deden zelfs stiekem vrijwilligerswerk, uit angst hun uitkering te verliezen.’

Nol Kliffen is regionaal beleidsadviseur voor UWV district Utrecht en stond als gespreksdeelnemer in december in Stadspodiums boksring. Kliffen zag voldoende aanleiding voor een aanzet tot het loslaten van deze beperkende regels van het UWV en het starten van de pilot, voorlopig alleen in de stad Utrecht. Kliffen: “Er kan meer gekeken worden naar de soort organisatie en de werkzaamheden, want het goede aan vrijwilligerswerk doen is dat je actief participeert, we willen echter voorkomen dat betaald werk wordt verdrongen door vrijwilligerswerk. Om het mensen zo gemakkelijk mogelijk te maken en controles niet dubbel uit te voeren, is besloten dat de VC Utrecht dat doet. Pas in maart 2018 gaan we bekijken wat er wel of niet goed werkt en wat de voor- en nadelen zijn.”

De pilot loopt van 1 november 2017 tot 1 maart 2018.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.