Stadspodium Utrecht en partners presenteren conclusies en aanbevelingen uit de reeks Podiumgesprekken over discriminatie tijdens Raadsinformatie Bijeenkomst op 10 januari 2019

24 oktober 2018

Naar aanleiding van de oproep van Stadspodium Utrecht en de opbrengst van het Stadspodiumprogramma april 2017 – april 2018 ‘van Gekleurd Utrecht niet welkom naar Een streep door discriminatie’ organiseert de gemeenteraad een Raadsinformatiebijeenkomst over de ‘antidiscriminatie agenda 2016-2020’.
Stadspodium Utrecht presenteert op deze avond de conclusies en aanbevelingen uit dit podiumprogramma, samen met de medeorganisatoren Al Amal, ASHA, Artikel 1 Midden Nederland, Bibliotheek Utrecht, DOK030, NISBO, NLeducatie, NoLimits en U2B-Heard!.

De Raadsinformatiebijeenkomst vindt plaats op 10 januari 2019 en is voor iedereen toegankelijk.
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Locatie: Varrolaan 100, zaal volgt (zie de agenda van de Gemeente Utrecht)

Aanleiding
Discriminatie in Utrecht neemt toe in plaats van af. Dat vinden we in onze stad niet acceptabel. De stad neemt het stoppen van discriminatie serieus. De gemeente Utrecht – samen met vele organisaties en instellingen in de stad – doet al veel, zoals ook samengevat in de ‘antidiscriminatie agenda 2016-2020’. Echter, ondanks dat alles maken vele (bewoners)organisaties in de stad zich zorgen omdat discriminatie eerder toe- dan afneemt. De vraag die dat oproept: ‘wat is dan anders of meer nodig?’

Podiumgesprekken: 2x stadsbreed en 9x in de buurt
Met die vraag is StadspodiumUtrecht de stad in gegaan, samen met enkele partnerorganisaties. Allereerst met een Podiumgesprek op 5 april 2017  en recent met een voorlopig ‘afsluitend’ Podiumgesprek op 11 april jl. Tussentijds hebben er negen kleinere verdiepende gesprekken plaatsgevonden, georganiseerd bij organisaties ’thuis’ en in enkele wijkvestigingen van de Bibliotheek Utrecht. Een programma van gesprekken met als titel ‘Gekleurd Utrecht niet welkom’.

De opbrengst
Dit ‘podiumprogramma’ heeft vele verhalen, inzichten en energie opgeleverd. Het resultaat is een opbrengst met dertien acties, oplossingen en/of ideeën die niet of nog (te) weinig plaatsvinden, al dan niet als onderdeel van de ‘antidiscriminatie agenda 2016-20′ van de gemeente en die mogelijk effectief kunnen bijdragen aan het stoppen of op z’n minst aan het verminderen van discriminatie in Utrecht.

Lees hier de samenvatting van de opbrengst en aanbevelingen van het podiumprogramma april 2017 – april 2018 ‘van Gekleurd Utrecht niet welkom naar Een streep door discriminatie’ 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.