Update ‘Merwedekanaalzone: Goede buren of extra zorgen?’

19 januari 2019 – De huidige bewoners ten oosten van het Merwedekanaal maken zich zorgen, o.a. door de bouw van een aantal bruggen voor langzaam verkeer in verband met de komst van een compleet nieuwe stadswijk op de westelijke oever: Merwede. De 11.000 geplande woningen zijn voor de gemeente een belangrijke stap om in de nabije toekomst 400.000 Utrechters te huisvesten. ‘Onlangs ging de gemeente akkoord met het uitvoeren van een nulmeting; vervolgens geeft zij daar een geheel eigen invulling aan,’ zegt Marij Wijten namens bewonersgroep ‘Houd Rivierenwijk Leefbaar’. De nulmeting moet duidelijkheid geven over de gevolgen van 1 tot 6 aan te leggen bruggen voor langzaam verkeer over het kanaal.

Vooral tegen bruggen voor langzaam verkeer
Stadspodium Utrecht organiseerde op 3 april 2018 een Podiumgesprek in de buurt, waarbij buurtbewoners, enkele politici uit de gemeenteraad en vertegenwoordigers van de gemeente met elkaar in debat gingen. Over vragen als ‘wordt er voldoende rekening gehouden met de zorgen van de Rivierenwijkers en kan dat beter?’ Tijdens deze bijeenkomst bleek dat de Rivierenwijkers vooral tegen de aanleg van bruggen voor langzaam verkeer zijn: ‘veel extra fietsers, scooters en wandelaars en daarmee verstoring van de rust in Rivierenwijk’. Bovendien vormen de al aanwezige bruggen volgens sommigen voldoende toegang tot de nieuwe wijk Merwede.

In vervolg op dit Podiumgesprek organiseerde de gemeente op 12 september een buurtgesprek. In het verslag van de gemeente laten de ongeveer 200 aanwezige buurtbewoners vooral weten het schaarse groen in de wijk als zeer waardevol te ervaren. ‘Als er bruggen komen, dan een zorgvuldige inpassing en eventueel meer groen elders in de wijk.’

Brief naar de gemeenteraadsleden
De ‘opdrachtgeversgroep’ die zich zal bezighouden met de door de gemeente toegezegde nulmeting is in november bijeengekomen. De werkgroep ‘Houd Rivierenwijk Leefbaar’ is daarin ook vertegenwoordigd.  ‘Naar aanleiding hiervan staan we op het punt om een brief over de gang van zaken naar de gemeenteraadsleden te sturen, zegt Marij Wijten. ‘Wij en andere betrokkenen en buurtbewoners mochten ideeën aanleveren (op geeltjes), de gemeente nam deze mee en vervolgens hebben we er niets meer van gehoord. De houding van de gemeente blijft erg top-down en geredeneerd vanuit de nieuw te bouwen wijk.’
De Nieuwsbrief van de gemeente vertelt medio december: “De nulmeting, de analyse en het maken van het maatregelenpakket duren tot eind 2019. We verwachten dat we de plannen in het voorjaar van 2019 kunnen voorleggen aan het college van burgemeester en wethouders om ze vrij te geven voor inspraak.” Het blijft dus nog spannend of de gemeente voldoende rekening wil houden met de zorgen van de Rivierenwijkers.

Lees meer op de website van Gemeente Utrecht.
Lees meer op de website van bewonersgroep Houd Rivierenwijk Leefbaar

One thought on “Update ‘Merwedekanaalzone: Goede buren of extra zorgen?’

  1. Ik geloof mijn ogen niet: “De 11.000 geplande woningen zijn voor de gemeente een belangrijke stap om in de nabije toekomst 400.000 Utrechters te huisvesten”. Zo’n groei hebben ze toch al jaren eerder gepland lijkt me? Dit hadden ze toch kunnen spreiden over andere nieuwbouwprojecten van het afgelopen 10 jaar zoals bijv. Leidsche Rijn?

    Het blijft bijzonder dat de groei ineens moet plaatsvinden op de kleine oppervlakte van Merwede. In Leidsche Rijn Centrum wonen volgens de huidige statistieken bijvoorbeeld maar 6000 bewoners en in parkwijk 11.000 bewoners. Deze cijfers vallen in het niet tussen de bevolkingsdichtheid van naastgelegen wijken van Merwedekanaalzone: kanaleneiland: 16.514 bewoners en Rivierenwijk: 14.553 bewoners.

    Bovengenoemde wijken zijn al één van de dichtbevolkte wijken van Utrecht, je hoeft niet gestudeerd te hebben om te kunnen concluderen dat het resultaat van 6000+ woningen (150.000 nieuwe bewoners) zal zijn dat Utrecht zuid dichtslibt voor auto, fiets en loop verkeer. Dit gaan de bruggen of betaald parkeren niet oplossen.

    Dat de gemeente zo’n plan zonder onderbouwing kan accepteren is niet te geloven. Zo’n hoge bevolkingsdichtheid kan los van de druk op omliggende wijken ook niet gezond zijn voor de nieuwe bewoners van Merwede lijkt me.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.