Podiumgesprek Utrechts vastgoed in de verkoop Foto: Jons Jeronimus

Update Utrechts vastgoed in de verkoop: Nog geen nieuwe bestemming voor de ‘Wolvenburg’

20 januari 2019 – De inmiddels gesloten penitentiaire inrichting in de noordoostelijke punt van de binnenstad aan het Wolvenplein 29, is mooi aan het water gelegen. De gedetineerden zijn vertrokken, vastgoedondernemers, middenstand én omwonenden hebben allemaal plannen voor het historische stadsbolwerk. Ondertussen zijn er verschillende bedrijfjes gevestigd met tijdelijke huurcontracten.
De gebouwen zijn eigendom van het Rijk, maar deze wil ze verkopen, de gemeente Utrecht bepaalt daarom een nieuw bestemmingsplan. Aan welke bestemmingen moet de nieuwe eigenaar voldoen? (Sociale huur) woningen met een buurtkamer? Dat willen omwonenden, georganiseerd in bewonersgroep Stadsdorp Wolvenburg, graag. Een combinatie hiervan met hotel en horeca? Daar heeft de groep De Witte Wolf wel oren naar. De buurt wil in ieder geval invloed op wat er gaat komen. Daarover ging het Podiumgesprek ‘Utrechts Vastgoed in de verkoop’ op 27 juni 2018.

Meer contact met politici en buurtbewoners
Wilma Duitscher, voorzitter van De Witte Wolf: “Het effect van dit Podiumgesprek is dat we meer contact hebben met politici en buurtbewoners en makkelijker een gesprek aan kunnen gaan. En zelf beter nadenken over hoe we wat willen bereiken. We hebben onze standpunten scherper kunnen neerzetten, we weten wie onze supporters zijn en wie niet. En met welke argumenten zij dit traject ingaan.”

Susan Rietveld van bewonersgroep De Wolvenburg: “We zitten nu eenmaal in een proces van lange adem, er zijn geen actuele ontwikkelingen, we wachten nog op het antwoord van de wethouders op alle reacties op het visiestuk.”

Meer invloed van de buurt?
De informatie van de gemeente op hun website gaat vooral over het verkoopproces. De reactienota – met ook alle reacties van de buurtbewoners en tijdelijke gebruikers van de gebouwen – zou eind oktober aan het college van burgemeester en wethouders worden voorgelegd. Dat is nog niet gebeurd, dus het is ook nog niet duidelijk in welke mate de buurt invloed heeft op de nieuwe bestemming.

Een nieuwe bestemming voor Wolvenplein is nog niet bepaald. Een vergunning kan in 2019 worden aangevraagd, inclusief een nieuw bestemmingsplan. Dat is een procedure die tot minstens 2021 zal duren. Volgens Wilma Duitscher van De Witte Wolf is er “wel meer duidelijkheid over wie welke invloed heeft op het proces. Dat de gemeente pas weer echt invloed heeft na de verkoop door het Rijksvastgoedbedrijf. De verbolgenheid daarover is vergroot aangezien de effecten van die verkoop grote gevolgen hebben voor de buurt en de stad.” We blijven het volgen.

One thought on “Update Utrechts vastgoed in de verkoop: Nog geen nieuwe bestemming voor de ‘Wolvenburg’

  1. “Een combinatie hiervan met hotel en horeca? Daar heeft de groep De Witte Wolf wel oren naar”.
    Daar zijn de aanwonenden fel op tegen.
    Horeca en Hotel horen -vanwege overlast-niet in een wijk (wolvenbuurt) waar de woonfunctie dominant is.
    Een en ander is op initiatief van de bewonersgroep Wolvenbuurt -door 35 aanwonenden kenbaar gemaakt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.