Verslag Podiumgesprek 3 juli over participatie: Utrechters lopen vast. Wie trekt het los?

15 juli 2019 – Participeren in Utrecht! Schijnvertoning of echte zeggenschap? Dat was de vraag op het Podiumgesprek van 3 juli jl. Een honderdtal – veelal actieve – bewoners ging er met elkaar in gesprek, samen met ambtenaren, enkele raadsleden en de wethouder. De uitkomst? De plannen van de gemeente voor het verbeteren van de participatie gaan niet ver genoeg. Er is meer nodig!

Een lijdensweg
Enkele bewonersgroepen, zoals Stadsinitiatief Rotsoord, Het Frisse Alternatief, Vrouwen Academie en Camera Obscura hebben in Utrecht alternatieve ideeën en plannen ingediend en vertelden op de avond hoe zij dit bij projecten van de gemeente hadden ingebracht. De rode draad: soms ging het goed, werd er ook iets bereikt, maar te vaak was het een teleurstelling, iemand sprak zelfs van een lijdensweg. Te vaak lopen de initiatiefnemers vast in regels en past het niet in de manier waarop ambtenaren van de gemeente het organiseren, in opdracht van de wethouder.

Peel en Maas als inspiratie?
Kan Utrecht een voorbeeld nemen aan de gemeente Peel en Maas waar bewoners wel invloed uitoefenen op het lokale beleid? Op deze vraag werd online bij het AD Utrechts Nieuwsblad door 84% van de stemmers ‘eens’ geantwoord! Hoe dat gebeurt in Peel en Maas werd toegelicht door Geert Schmitz, voormalig gemeentesecretaris in deze Noord-Limburgse middelgrote gemeente.
Namelijk door de gemeenschappen in de dorpskernen als eigenaar zelf verantwoordelijk te laten zijn voor heel veel zaken die in Utrecht nog door de gemeente worden vastgesteld. Dat geeft – volgens Schmitz – ook een betere participatie van burgers in de projecten van de gemeente zelf. En die boodschap werd op het Podiumgesprek door veel aanwezigen goed ontvangen.

Meer zeggenschap en gelijkwaardigheid
Veelvuldig werd gezegd dat bij participatie van Utrechters het ontzettend belangrijk is dat je ervaart dat er sprake is van echte zeggenschap. Ook wethouder Anke Klein vindt dat het beter kan en moet.
In een concept Participatienota ‘Samen Stad Maken’ maakt zij zich hard voor een vernieuwde aanpak met o.a. ‘meer communicatie, maatwerk en eerder betrekken van Utrechters’.
Maar er is echt meer nodig, vonden velen aanwezig. Zo werd gepleit voor meer zeggenschap bij bewoners, dat vond ook Has Bakker, raadslid van D66. De gemeente zou ook ideeën en plannen van burgers als gelijkwaardige alternatieven moeten behandelen. Dit principe werd ter plekke ondersteund door zowel raadslid Has Bakker D66, als ook Rick van der Zweth, raadslid PvdA. Volgens Kenneth de Boer-Kreeft, ondersteunend raadslid Stadsbelang gaat dat allemaal nog niet ver genoeg. Hij pleitte voor een grondiger aanpak waarbij niet alleen de participatie van de burger bij de gemeente beter wordt geregeld, maar tegelijkertijd ook de wijze waarop de gemeente participeert in al die initiatieven van de bewoners zelf.

Wie trekt het los?
De wethouder liet weten dit alles nu nog niet te willen toevoegen in haar Participatienota en er eerst nog eens ‘enkele nachtjes over te willen slapen’. Voor Marit Overbeek, actief bij het ‘Stadsakkoord’ waarin meer dan 150 actieve bewoners al lange tijd pleiten voor het ‘meer samen doen’ wordt het nu echt tijd dat wethouder en bewoners samen nagaan hoe je het beste de participatie in de stad kunt verbeteren. Na de zomer zal de gemeenteraad de Participatienota ‘Samen Stad Maken’ van de wethouder bespreken. Trekken onze raadsleden dan deze zaak los?

Gert Dijkstra,
StadspodiumUtrecht

Lees hier het uitgebreide verslag van dit Podiumgesprek.

Bekijk de samenvatting bij Ustad op RTV Utrecht

Of lees meer in het online kennisdossier over participatie

One thought on “Verslag Podiumgesprek 3 juli over participatie: Utrechters lopen vast. Wie trekt het los?

  1. het ‘Stadsakkoord’ waarin meer dan 150 actieve bewoners al lange tijd pleiten voor het ‘meer samen doen’.
    hoe voorkomen we dat 150 bewoners gaan bepalen wat er in utrecht gaat gebeuren. het zal niet moeilijk zijn om 150 actieve bewoners te vinden die niet pleiten voor meer samen doen. zo kunnen we ook 150 in actieve bewoners vinden die ook niet voor meer samen doen zijn dus ……..
    gaan we in utrecht ook over op de macht van de hardste stemmen of gaan we echt luisteren naar alle inwoners. voorlopig is de gemeenteraad nog de beste vertegenwoordiger van alle inwoners van utrecht.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.