Discriminatie: zo hardnekking als onkruid tussen terrastegels

16 februari 2018

Jongeren met een niet-Nederlandse achtergrond hebben nog steeds grote moeite met het vinden van een baan of stageplek. Vaak komt dat doordat bedrijven een negatief beeld hebben van deze groep, of eerdere negatieve ervaringen op hen projecteren. Hoe kan het tij gekeerd worden? Daarover ging het Podiumgesprek ‘Jong, een kleur en toch zonder baan of stage’ op 13 februari.

‘Discriminatie van Nederlanders met een migratieachtergrond blijkt onder uitzendbureaus net zo hardnekkig te zijn als onkruid tussen terrastegels’, zo was op 31 januari in de Volkskrant te lezen. Uit onderzoek bleek dat ruim driekwart van de uitzendbureaus verzoeken van werkgevers inwilligt om geen Turken, Marokkanen of Surinamers te leveren voor een vacature. Het beeld van ondernemers over deze groepen is niet bepaald rooskleurig.

Tijdens een speciaal Podiumgesprek gingen jongeren, ondernemers, politici en netwerkorganisaties met elkaar in gesprek over de vooroordelen die er heersen over mensen ‘met een kleurtje’, de muren waar de jongeren tegenaan lopen en wat er moet gebeuren om het negatieve beeld te veranderen.

Recht op een kans

Een van de redenen dat jongeren met een niet-Nederlandse achtergrond moeite hebben met het vinden van een baan of stage, is omdat ondernemers vaak vervelende ervaringen hebben (gehad) met migrantenjongeren. Ze hebben het beeld dat deze jongeren nogal eens te laat komen of helemaal niet op komen dagen, en dat speelt mee in het wel of niet aannemen van deze mensen. ‘De tijd die ik in een stagiair steek is geld’, legt een van de aanwezige ondernemers uit, ‘en een niet goed functionerende stagiair betekent verlies voor mijn bedrijf.’

De aanwezige jongeren reageren gekwetst op het verhaal van de ondernemer. Zij vinden dat de slechte ervaring met één stagiair niet zomaar op alle jongeren met een kleurtje geplakt zou mogen worden. ‘Oké, dan heb je een slechte ervaring gehad met één Mohammed, of misschien wel met twee of tien, maar iedereen, ook die elfde Mohammed heeft recht op een kans!’

Ervaringsdeskundigen als personeelsconsulent

Bovendien kan er een logische verklaring zitten achter dat te laat komen. Sommige jongeren verlenen bijvoorbeeld mantelzorg of hebben er nog een baantje naast, zodat ze bij kunnen dragen aan het gezinsinkomen. Die zaken blijven onbesproken, meestal door taboes in de eigen cultuur, en dat kan voor misverstanden zorgen. Een ondernemer zou de hulp in kunnen roepen van een groep van ervaringsdeskundigen van U-2BHeard!,die als personeelsconsulent kunnen bemiddelen om problemen met bijvoorbeeld op tijd komen bespreekbaar te makenen eventuele cultuurverschillen te kunnen overbruggen.

Het ontbreken van een netwerk om in beeld te komen bij een bedrijf, of het niet hebben van de juiste sociale vaardigheden zouden andere redenen zijn waarom migrantenjongeren moeite hebben met het vinden van een stageplek. Daarom organiseert netwerkorganisatie NoLimits meet & greets waarbij jongeren in contact komen met werkgevers en stage-aanbieders.

Positief geluid

‘De nadruk ligt nu wel erg op de groep jongeren die het niet zo goed doet,’ is de mening van een ondernemer. ‘Laten we ons focussen op de 80% van de jongeren die het wel goed doet en ons daarop inzetten.’ Een positief geluid op een avond die werd besloten met het benoemen van een aantal te maken veranderingen. Zo moet er gestopt worden met het ontkennen van arbeidsdiscriminatie als een reëel probleem en zou er begonnen moeten worden met het geven van een eerlijke kans aan iedereen, ondanks eventuele negatieve ervaringen in het verleden.

Tijdens deze bijeenkomst sprak Ali Amghar een gesproken column uit, die hier terug te lezen is. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.