Meer horeca, meer overlast?

5 februari 2018

Is de horeca in de binnenstad dé veroorzaker van overlast in het centrum? En leidt het toestaan van meer horeca ook automatisch tot méér overlast? Dat werden uiteindelijk de belangrijkste vragen die tijdens het Podiumgesprek ‘Baas in eigen Binnenstad’ werden besproken. De gemoederen liepen hoog op in de Kargadoor.

Klaas Verschuure, lijsttrekker van D66 Utrecht, trapte de bijeenkomst af. Hij stelde dat er ‘ruimte en behoefte is’ om meer toe te voegen aan de binnenstad, bijvoorbeeld in de vorm van horeca. Dat niet iedereen die mening deelde bleek uit de luidruchtige reactie van de binnenstadbewoners in de zaal.

Vertrekkende bewoners

De inwoners van de binnenstad zijn niet ‘tegen’ horeca in de binnenstad: zolang mensen rustig op een terrasje zitten is er niets aan de hand. Maar als bezoekers de stad in komen of vertrekken veroorzaakt dat wel veel overlast. En dat levert veel onvrede op. Volgens Egbert Wesseling van actiegroep Binnenstad030 zijn veel binnenstadbewoners bang voor ‘eenzijdigheid en overlast’ wanneer er op dit tempo nóg meer horeca bij komt. Wesseling kent al heel wat bewoners, waaronder veel gezinnen, die uit het centrum zijn vertrokken vanwege de overlast.

Melden of voorkomen?

Vanuit ondernemerszijde werd gewezen op de mogelijkheid om bij overlast de gemeente te bellen, waarna de afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving (VTH) orde op zaken dient te stellen. Bewoners zagen daar echter weinig in: ‘Waarom zou je de VTH bellen als een wildplasser tegen de voordeur staat te plassen? Dan is het kwaad toch al geschied.’ Zij zien meer in het voorkomen van overlast.

Hoe verder?

Over veel waren de deelnemers het niet eens, maar waar ze elkaar wél in vonden was de conclusie dat een pas op de plaats gepast is. Het is zaak om nu naar elkaar te gaan luisteren, elkaar op te zoeken in het gesprek en meer samen te werken, zodat samen bepaald kan worden wat er wel en niet kan in de binnenstad. Volgens Thijs Weistra (raadslid GroenLinks) is het de gemeente die dit gesprek tussen alle belanghebbenden nu goed moet gaan organiseren. De vertegenwoordiger van Centrum Managent Utrecht, voorzitter Jacques Blommendaal, wil daar op persoonlijke titel wel bij aansluiten en verwijst naar hoe dat nu werkt in Den Haag, waar vier partijen samen werken, namelijk de vastgoedeigenaren, de (horeca)ondernemers, de gemeente en de bewoners. Dat moet in Utrecht ook kunnen!

Lees het verslag van het Podiumgesprek ‘Baas in eigen Binnenstad’ of bekijk het videoverslag van RTV Utrecht. Lees hier de gesproken column van Ali Amghar terug. 

One thought on “Meer horeca, meer overlast?

  1. 1 horecagelegenheid per 300 meter is meer dan voldoende. Het zijn veelal zeer asociale hufters die horecagelegenheden voeren, en hun bezoekers zijn hetzelfde.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.