Podiumgesprek 3 juli: Utrechters en participeren! Schijnvertoning of echte zeggenschap?

4 juni 2019 – Veel Utrechters praten en doen mee in onze stad. Maar nog lang niet iedereen in Utrecht is betrokken. Sommigen zijn afgehaakt omdat ze vinden dat meedoen of meepraten toch geen zin heeft. “De gemeente doet toch wat ze wil” of “het is al lang besloten”. Anderen vinden dat de gemeente het zelf moet oplossen. “Daar hebben we toch een gemeenteraad voor gekozen?”

Een steeds grotere groep Utrechters doet het steeds meer zelf.
Voortdurend ontstaan er nieuwe bewonersinitiatieven, buurtgroepen en wijkcollectieven die buurtgenoten helpen met het doen van boodschappen, het vinden van werk, het samen beheren van een speeltuin of buurthuis, het zelf maken van een nieuw plan voor een plein of straat of het samen organiseren van een woongroep inclusief eigen locatie. Dat noemen zij vaak ‘nieuwe directe democratie’ en een prettige en nuttige aanvulling op het eens in de vier jaar kiezen van een gemeenteraad.

Nog meer meepraten of moet het roer om?
Ondertussen heeft de wethouder – met meepraten van bewoners – een voorstel gemaakt met als titel ‘Samen Stad Maken’, met als doel dat Utrechters meer en beter meepraten. Dit door Utrechters zo vroeg mogelijk te betrekken bij plannen van de gemeente, met duidelijke afspraken over wat de rol en de ruimte is van de Utrechters, in maatwerk passend bij elke buurt of wijk.
Prima vinden sommige Utrechters, maar anderen vinden dat de wethouder hier een kans laat liggen. Volgens deze Utrechters moet en kan het beter met de lokale democratie in onze stad. Geef meer zeggenschap aan burgers vinden zij, dan gaan de Utrechters nog veel meer meepraten en doen. Dat doet ook recht aan wat burgers in de eigen buurt heel goed zelf kunnen.

Daarover gaat het Podiumgesprek op woensdag 3 juli 2019. Met een aftrap door Geert Schmitz over de gemeente Peel en Maas waar de zeggenschap veel meer bij bewoners en ondernemers ligt en het vooral de overheid is die participeert. Met een reactie van wethouder Anke Klein over hoe zij de participatie van burgers graag ziet in onze stad. En samen met bewoners, ondernemers en raadsleden. Over vragen als:

 • Wanneer gaan Utrechters wel meer willen meepraten? Of is eerst meer zeggenschap nodig?
 • Als meer zeggenschap bij burgers nodig is, hoe kan je dat goed samen in de stad organiseren?
 • Hoe doen andere gemeenten dit en wat kunnen we daar van leren?

Tijdens het Podiumgesprek komt iedereen die dat wil aan het woord en hebben we respect voor elkaars mening en cultuur. Je bent van harte welkom op woensdagavond 3 juli vanaf 19:00 uur in het ZIMIHC theater Stefanus (Braziliëdreef 2, Utrecht). Stadsbus 1 stopt er elke 10 minuten vlak voor de deur, halte Amazonedreef.
Je kunt ook mee discussiëren via Facebook, Twitter of op deze website.

We beginnen om 19:45 en sluiten af om 21:30 uur. Voorafgaand aan het gesprek kun je ter plekke ook mee eten bij Resto VanHarte. Dan wel graag je daar apart voor aanmelden, via https://reserveren.restovanharte.nl/
Voor degenen die niet kunnen komen: bij UStad is maandagavond 8 juli een samenvatting van het Podiumgesprek terug te zien.


Meld je aan!

   

  Je naam (verplicht)

  Je emailadres (verplicht)

   

  JA, ik wil de uitnodigingen voor de Podiumgesprekken blijven ontvangen.JA, ik wil de uitnodigingen blijven ontvangen en ook tussentijds op de hoogte blijven van de uitkomsten van de Podiumgesprekken.NEE, ik wil niets meer ontvangen, ook geen uitnodiging voor een Podiumgesprek.

  2 thoughts on “Podiumgesprek 3 juli: Utrechters en participeren! Schijnvertoning of echte zeggenschap?

  1. In 1980 hadden we moeten /kunnen kiezen voor een groot Vredenburgplein. Elke grote stad moet toch een groot centraal plein hebben?
   Waarom is dit niet gelukt?

  2. Ik kom niet uit Utrecht en dus heb ik hier ook niet langer iets meer te zoeken. Ik wilde in de afgelopen jaren iets proberen te betekenen voor allochtonen en eigenlijk daarmee iets voor ons allemaal maar ik ben hierin schromelijk mislukt. Ik heb dit opgegeven want niemand leek in mijn idee te kunnen geloven. Ik had niet genoeg moed en durf ook niet op te boksen tegen al die mensen die het allemaal zo goed weten, net als politici of presentatoren. TIP; laat politiek nooit aan politici over want voor hen staat hun eigen- en partijbelang op de eerste plaats.
   Verder wordt ook bij jullie wel van te voren bepaald wie het woord gaan voeren; want ja, zonder mensen die iets gaan zeggen heb je geen avond, nietwaar.

  Geef een antwoord

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.