Verslag Pop-up gesprek ‘Baas in eigen Hoograven’

21 mei 2018

Bewoners in de wijk vragen zich vaak af waarom de gemeente bepaalde beslissingen heeft genomen. Is er wel naar hen geluisterd? Waarom is de Goylaan veranderd van een snelle doorgaande weg naar een stadsboulevard met opstoppingen? Kun je zelf kiezen welk groen je in de wijk wilt? Wie bepaalt dit nu eigenlijk, de wijkbewoners of de gemeente?

Op zaterdag 19 mei vond hierover een Pop-up gesprek plaats, georganiseerd door StadspodiumUtrecht samen met de Bibliotheek Utrecht in de bibliotheek van Hoograven. Een kleine groep betrokken wijkbewoners was aanwezig op deze warme zaterdag. Door concurrerende activiteiten in het Pinksterweekend, een Engelse bruiloft en mooi lenteweer was er een bescheiden opkomst met tien deelnemers, waarvan vier van de eigen organisatie. Hierdoor was er wel veel ruimte voor diepgang en goede gesprekken. Zoals elk Pop-up gesprek ofwel ‘Podiumgesprek in de Buurt’ werd begonnen met de ‘over de streep’. Alle deelnemers nemen naar aanleiding van een stelling een positie in, op ja of neen. De betrokkenheid bij het onderwerp ‘Baas in eigen Buurt’ bleek groot bij de deelnemers.

Waarover eens?
Bij twee stellingen waren de deelnemers het volledig met elkaar eens. Zonder uitzondering vonden de aanwezigen dat de buurt van hun allemaal is en dat de gemeente de bewoners meer moet betrekken bij ontwikkelingen in de wijk. Ook vinden de betrokken wijkbewoners dat zij bijvoorbeeld moeten kunnen bepalen welk groen en hoeveel groen er in de wijk komt.

Soms oneens!
Of de gemeente de al gerealiseerde veranderingen moet aanpassen wanneer de bewoners dit wensen, daar is niet iedereen het over eens, bijvoorbeeld bij de net aangepaste Goylaan. De groep splitste zich hier letterlijk in tweeën. Een reden om veranderingen niet aan te passen is het financiële kostenplaatje, zo is het argument van een deelnemer. Een ander vindt dat aanpassingen juist wel noodzakelijk zijn als de verkeersveiligheid in het geding is.

De wijk Hoograven ziet het autoverkeer groeien en is een wijk met veel doorgaand verkeer richting en vanaf de A27. Bij de aanwezigen is een duidelijke verwarring over de status van een nieuwe rotonde in de wijk. Er staan haaientanden op de weg die een dubbele belemmering voor automobilisten opwerpen, en hierdoor een onveilige situatie voor fietsers en voetgangers. Welke voorrangregels gelden er? Men komt er niet uit.

Inspraak of voorlichting?
‘Welke participatie kun je vragen aan burgers als men ook tijd nodig heeft voor zichzelf,’ vraagt Masha Gouw zich af, wijkbewoner en deelnemer aan het Pop-up gesprek in bibliotheek Hoograven. Masha maakt zich zorgen over de wijk Hoograven, de gemeente wil meer participatie door de bewoners. ‘Maar hoe krijg je de burgers mee als een inspraakavond meer voorlichting vanuit de gemeente is?’

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.