Valt Utrecht uit elkaar?

In 2016 ging het bij StadspodiumUtrecht ook over de dreigende tweedeling van Utrecht in rijke buurten die steeds rijker worden en armere buurten die steeds armer worden. Om de kracht van gemengde wijken te behouden werd voorgesteld om bij nieuwbouw in de stad als gemeente een percentage van 30% sociale huur als voorwaarde op te nemen.

Daarover is op 8 december jl. gestemd in de gemeenteraad van Utrecht. Alleen ChristenUnie, Partij voor de Dieren en de PvdA bleken voor. Wethouder Jansen (SP) wilde geen vaste richtlijn maar deed wel een belofte over de Merwedekanaalzone: “Het is een van de grootste binnenstedelijke bouwlocaties die wij hebben. Wij hebben een tekort aan sociale huurwoningen, dus daar komt een flink percentage.” We zijn benieuwd naar het vervolg.

Facebooktwitterlinkedin

Lees meer

Meetellen als je iets zinvols doet

Interview met Adriaan Kodde. Adriaan is 45 jaar en sinds 2014 betrokken bij het In Between Café, een maandelijks event voor werk- en opdrachtzoekenden.
Auteur: Lucinda van Ewijk

uitkering2

Bij het In Between Café komen werkzoekenden elke maand bij elkaar. Waar lopen zij tegenaan? En wat zou er volgens organisator Adriaan Kodde anders moeten gaan?

Wat voor mensen kom je tegen bij het In Between Café?
‘Het In Between Café is een maandelijkse bijeenkomst die door werkzoekenden voor andere werkzoekenden wordt georganiseerd. Daar komen dus allerlei mensen die op zoek zijn naar werk: mensen met een uitkering, ZZP’ers die op zoek zijn naar een nieuwe opdracht, herintreders… Het is een brede groep mensen. Sommigen zijn nog heel verbitterd over het verlies van hun baan, terwijl andere mensen juist al heel veel initiatief nemen en vrijwilligerswerk doen.

Is het belangrijk om vrijwilligerswerk te kunnen doen?
‘Ja. Voor veel mensen is het verlies van een baan ook het verlies van een sociaal netwerk. Als je thuis zit kan je in een isolement raken. Dan kan je dat vrijwilligerswerk gebruiken om weer contacten aan te gaan. Natuurlijk is het ook een mooie gelegenheid om je kwaliteiten te laten zien en up-to-date te houden! Sommige mensen gebruiken het ook om te experimenteren met het werken in een ander werkveld, zodat ze kunnen kijken of het iets voor hen is.’

inbetweencafe-logo1

Doen veel deelnemers van het In Between Café vrijwilligerswerk?
‘De organisatoren in ieder geval wel, dat zijn bijna allemaal vrijwilligers. Bij de deelnemers zijn ook mensen die vrijwilligerswerk doen, maar hoeveel dat er zijn weet ik niet. Niet iedereen praat daar even graag over.’

Waarom niet?
‘Omdat sommige mensen bang zijn om tegen problemen aan te lopen. Veel betrokkenen hebben een WW-uitkering van het UWV, die mensen moeten toestemming vragen voor het vrijwilligerswerk dat ze doen. Dat gebeurt dus lang niet altijd. Dat is deels omdat mensen het te veel moeite vinden of bang zijn dat hun aanvraag wordt afgewezen, maar ook omdat een stemmetje in hun hoofd zegt: “Stel nou dat het mis gaat, dan moet ik mijn uitkering terugbetalen”. Het beeld is dat het UWV de regels heel rigide toepast, maar ik heb zelf geen zicht op of dat ook écht zo is.’

Stimuleren de gemeente en het UWV vrijwilligerswerk?
‘Dat denk ik wel, maar ik denk dat het beeld van de samenleving een grote rol speelt als het gaat over hoe je om gaat met mensen die hun baan verloren zijn. Het idee bestaat dat alleen betaald werk telt. Als je werkzoekend bent, is de enige oplossing voor dat probleem om weer een betaalde baan te vinden. Als je vrijwilligerswerk doet, dan had je net zo goed een betaalde baan kunnen vinden, zo is de gedachte.’ Dat beeld klopt niet. Ik denk dat je meetelt als je iets zinvols doet; of je daarvoor betaald wordt of niet maakt wat mij betreft niets uit. Daarom draait het In Between Café ook niet om het vinden van een baan, maar om het vinden van werk en een zinvolle besteding. Het is een zoektocht naar jezelf en die kan eindigen met de conclusie dat je helemaal geen betaalde baan nodig hebt. Bijvoorbeeld omdat je 63 bent en liever aan de slag wil met een hobby waarmee je een zinnige bijdrage levert aan de maatschappij.’

Wat zou er volgens jou anders moeten?
‘Ik zou het goed vinden als het UWV persoonlijk in gesprek gaat met mensen die willen starten als vrijwilliger, zodat ze in kunnen schatten of dat zuiver is. Als dat zo is, dan zouden ze dat wat mij betreft gewoon toe moeten staan, of het vrijwilligerswerk nu bij een stichting met statuten is of dat iemand in zijn buurt bij de kinderspeeltuin gaat oppassen. Dat zou namelijk niet uit moeten maken. De gemeente en het UWV zouden de structuren en de regels om een soort van veiligheid in te bouwen iets minder nauw moeten nemen en wat meer op hun onderbuikgevoel af moeten gaan. En voor mensen die al 63 zijn zou ik zeggen: waarom pers je die in die sollicitatiedrang? Laat hen lekker vrijwilligerswerk doen. Dat haalt de druk eraf en creëert meer ruimte voor jongeren op de arbeidsmarkt.’

Facebooktwitterlinkedin

Lees meer

Anoniem solliciteren wordt niet verplicht

werkeloos

De proef met anoniem solliciteren die de gemeente Utrecht begin dit jaar heeft uitgevoerd heeft niet geleid tot het aannemen van niet-westerse sollicitanten maar heeft wel de bewustwording vergroot, aldus wethouder Geldof. Daarom stelt de wethouder voor om anoniem solliciteren wel als mogelijkheid aan te bieden aan leidinggevenden maar niet gemeentebreed te verplichten. Aldus het bericht bij DeStadUtrecht.
De proef was een direct gevolg van het eerste Podiumgesprek, destijds in 2015, over ‘Allochtoon en Werkloos’. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat anoniem solliciteren een effectief middel kan zijn om discriminatie bij het solliciteren op ‘herkomst’ tegen te gaan. Spijtig genoeg heeft de proef in Utrecht slechts 4 maanden geduurd en ging het om niet meer dan 8 vacatures.

Facebooktwitterlinkedin

Lees meer

De tweedeling van Utrecht: goed of slecht nieuws?

tweedeling-goed-of-slecht-nieuws

Wonen in Utrecht is niet meer voor iedereen vanzelfsprekend. Utrechters met een lager inkomen worden verdreven naar de randen van de stad. De gewilde buurten in het ‘Wassenaar a/d Vecht’ zijn alleen nog bereikbaar voor degenen met een hoger inkomen. 

Tweedeling als goed nieuws
Met de verkoop van sociale huurwoningen in de meer gewilde wijken kunnen woningcorporaties meer sociale huurwoningen aan de randen van de stad bouwen. Zo kunnen we wellicht het tekort van 4.000 sociale huurwoningen in 2019 voorkomen. Zodoende kunnen Utrechters met een lager inkomen nog ergens binnen de gemeentegrenzen wonen.

Tweedeling als slecht nieuws
Diverse bewonersgroepen in de stad, zoals de huurders van ‘Complex 507’ in Lombok en van ‘Het Nieuwe Wonen’ in Oost zetten zich al jaren in voor het behoud van sociale huurwoningen in de (binnen)stad. Een belangrijk argument voor hen is juist de ‘menging’ van de stad. Als mensen van allerlei afkomst, opleiding en inkomen goed door elkaar heen wonen in een stad is er ook (meer) wederzijds begrip voor elkaar.
Lees er meer over in het artikel ‘tweedeling: goed of slecht nieuws?

Utrecht als economische motor of als voorbeeld van integratie, de keuze is aan de stad en haar bewoners. Zolang de vraag maar wel wordt gesteld! Of zijn er oplossingen denkbaar om het allebei te kunnen realiseren? Denk en praat mee op het podiumgesprek op 12 oktober: Utrecht, te duur om er te wonen!

Gert Dijkstra
StadspodiumUtrecht

Utrecht, september 2016

Facebooktwitterlinkedin

Lees meer

Wordt Utrecht een ‘Wassenaar aan de Vecht’?

Gert Dijkstra, 1 september 2016

Utrecht was lang een goed voorbeeld van de ‘ongedeelde stad’. Met sociale woningbouw in gewilde buurten en mooie villa’s in wijken met een achterstand was elke buurt bereikbaar voor iedereen, ongeacht je inkomen. Die tijd lijkt voorbij. Utrecht wordt een stad voor mensen met een hoger inkomen: een Wassenaar aan de Vecht. Voor Utrechters met een lager inkomen is met enige moeite nog plek aan de randen van de stad.

Dat is vooral goed te zien in het percentage van de huishoudens in een buurt dat recht heeft op huurtoeslag. Zo zijn er 28 buurten die steeds ‘rijker’ worden. Dat zijn buurten waar het percentage huishoudens met huurtoeslag al lager is dan het gemiddelde in Utrecht (15,3% in 2013) en waar dit percentage nog verder daalt (WistUdata, 2009-13). Die steeds rijker wordende buurten (groen in de figuur) zijn vooral gelegen in de wijken Noordoost, Oost en Binnenstad.

Kaart Wassenaar aan de Vecht

Tegelijkertijd zijn er 24 buurten die steeds ‘armer’ worden, waar het percentage met huurtoeslag al hoger is dan gemiddeld Utrecht en nog verder toeneemt (roze in de figuur).

Een tweedeling van de stad Utrecht lijkt daarmee een feit.
Zijn we ons dat bewust? Hebben we daar als Utrecht een keuze in gemaakt? Een nog belangrijkere vraag is mogelijk: is die tweedeling van de stad wel zo erg of biedt het juist nieuwe kansen en voordelen? We horen graag wat u daarvan vindt.

Lees er meer over in het uitgebreidere artikel Utrecht als Wassenaar aan de Vecht.

 

Facebooktwitterlinkedin

Lees meer